Onze Kandidaten

Klik hier voor de volledige lijst.

Mijn naam is Judith de Jong, ik woon met onze tweeling van twee en mijn man in de Kersenboogerd.

De afgelopen jaren ben ik wethouder geweest voor de PvdA in Hoorn en heb ik veel inwoners persoonlijk leren kennen. Samen is er veel bereikt. Bijvoorbeeld een ruimere armoedebestrijding, meer mensen aan het werk en samenwerking om schulden te voorkomen. Maar ons werk is niet af. Te vaak lukt het de mensen die steun kunnen gebruiken niet op eigen kracht om die te organiseren. Daarom zegt de PvdA: pak door! Laten we samen verder werken aan onze aanval op de armoede, aan meer sociale huurwoningen en verder investeren in de zorg.


 

Mijn naam is Arnica Gortzak. Sinds 2002 woon ik in de Grote Waal in Hoorn.

Ik werk als docente Nederlands en als zorgcoördinator op het Werenfridus. In mijn dagelijkse werk word ik geregeld geconfronteerd met problemen die jongeren hebben. Ook zie ik dat de generatiekloof groter is dan ooit. Ik zou mij als gemeenteraadslid willen richten op de jeugd. Wat heeft de jeugd nodig om verder te komen? Hoe kunnen zij gehoord en begrepen worden? Wat kunnen wij hen bieden? Hoorn moet een aantrekkelijke stad zijn, ook voor jongeren en daar wil ik mij voor inzetten. Tenslotte zijn zij onze toekomst!


 

Mijn naam is Arnold Wegner, ik ben in 1964 in Heerhugowaard geboren en opgegroeid in Abbekerk.

Vanwege mijn studie Cultureel Werk aan de Sociale Academie ben ik begin jaren tachtig naar Amsterdam vertrokken. In 2008 ben ik met mijn gezin naar het mooie zuid Frankrijk geëmigreerd. Sinds 2016 wonen wij weer in Nederland en met veel plezier in de Grote Waal. Ik ben ondernemer en al 25 jaar actief als impresario in de muziek industrie. Ik ben lid van de PvdA geworden omdat ik mij zorgen maak over de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Als kandidaat raadslid kan en wil ik mij nu actief in gaan zetten voor deze mooie stad en al zijn inwoners.


 

Koen Kluft , geboren in Hoorn en al heel mijn leven verbonden met Hoorn. Ik zat er op school, ging er zaterdagavond uit en had er mijn eerste vriendinnetje. Ik woon nu in Zwaag met mijn vriendin en twee dochtertjes. Hoorn is prachtig, dat moet zo blijven!

De PvdA is mijn partij omdat ik geloof dat de sterkste schouders de zwaarste laten moeten (en kunnen) dragen. Ik ben ondernemer en richt mij met name op de gezondheidszorg. Ik geloof erin dat wij de zorg nog beter kunnen maken dan het nu al is. We moeten af van wachtlijsten en veel minder praten, maar aan de slag!


 

Mijn naam is Thomas de groot, geboren en getogen in Hoorn en student Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Naast mijn studie ben ik drie jaar bestuurslid geweest van de jongerenpartij van de PvdA in Amsterdam. Hier heb ik o.a. gestreden voor goede huisvesting en eerlijk werk.

Als kandidaat-raadslid in Hoorn wil ik dit werk doorzetten door Hoorn toekomst bestendig te maken met HBO onderwijs, leeftijdsgenoten meer een stem te geven in onze stad en door mij in te zetten voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen.


 

Ik ben Anne-Marie Meijer, ondernemer en stressreductie trainer in het onderwijs. Ik geef om mensen én Hoorn. Door mijn gezin, interesses en hond Lloyd spreek ik veel inwoners. Van Always Forward tot 1.Hoorn en van de Mariaschool tot St. Varend Erfgoed. Als bestuurslid van de Ver. Bewoners Havenkwartier heb ik ervaren, dat je invloed hebt op gemeentebesluiten. Nu wil ik als PvdA-gemeenteraadslid aan het werk.

In de Verenigde Staten heb ik gezien hoe armoede een stad op lange termijn ontwricht. Het maakt levens en de stad kapot. Wist u dat in een Hoornse wijk 13% van de inwoners onder de armoedegrens leeft? In onze stad! Onaanvaardbaar. Daarom wil ik als raadslid gekozen worden, zodat geen kind meer opgroeit in armoede. Voor dát kind en onze gezamenlijke toekomst:
een menselijk Hoorn om door te geven!


 

Ik ben Richard Hagen, 58 jaar en ik woon in Blokker.

Vanuit mijn vrijwilligerswerk voor de rechtswinkel West-Friesland kom ik regelmatig in aanraking met mensen voor wie schulden en armoede een dagelijks terugkerende last is. Een goede schuldhulpverlening en het verder aanpakken van de armoede zijn naar mijn mening dan ook van het grootste belang. Ik zou daarbij graag zien dat er extra aandacht wordt geschonken aan kinderen en ouderen en zal mij als kandidaat-raadslid voor de PvdA in de gemeente Hoorn hiervoor graag inzetten.