5 december 2015

12 december: Regiodag voor leden in Hotel Van der Valk in Hoorn

Beste partijgenoten,

De PvdA Noord-Holland organiseert op zaterdag 12 december 2015 een regiodag over de transities. De transitie houdt in dat verantwoordelijkheden van de provinciale en landelijke overheid per 1 januari 2015 zijn overgedragen aan de gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat als je de zorg en dienstverlening allemaal op gemeentelijk niveau organiseert de kwaliteit door betere afstemming en de efficiency omhoog gaat.

We zijn nu bijna 1 jaar op weg en de vraag is : wat is er van terecht gekomen ? Vanuit diverse invalshoeken willen wij hier naar kijken , ervaringen delen en met u van gedachten wisselen. 

De bijeenkomst begint om 10.00 uur. In het ochtenddeel besteden we aandacht aan de transities en in de middag vindt de gewestelijke vergadering plaats over het jaarplan en de begroting voor 2016. 

Inleidingen worden verzorgd door Ben Blonk, wethouder Schagen, Cees Huisman, voorzitter van de Raad van Bestuur van MEE Noordwest-Holland, Marith Volp, Tweede Kamerlid, Jetty Voermans, zelfstandig adviseur, fractievoorzitter Zeevang en lid van het ouderennetwerk PvdA.

Locatie : Hotel Hoorn, Westfriese Parkweg 1, 1625 MA Hoorn (NH) Er is voldoende parkeergelegenheid. Met het openbaar vervoer  vanaf Centraal Station Hoorn Connexxionbus 12 richting Zwaag

Deze regiodag wordt georganiseerd door Sandra Doevendans, Rian van Dam en Rina van Rooij. Dagvoorzitter : Rina van Rooij

Agenda

9.30 uur:  Inloop

10.00 uur:  Opening door dagvoorzitter  Rina van Rooij.  Inleidingen door Ben Blonk, Cees Huisman, Marith Volp en Jetty Voermans.

11.30 uur:  pauze

12.00 uur:  paneldiscussie met de zaal

12.45 uur:  lunch

13.30 uur:  Gewestelijke vergadering 

Agenda GV

1. Opening 2. Mededelingen: – Rode Kanjer, Roel de Wit prijs, – overlijden Corrie de Wit, – rol gewest bij Scouting Tweede   Kamerverkiezingen.  3. Verslag 2015 4. Actualiteit in de Staten en de   Waterschappen. 5. Jaarplan 2016 6. Begroting 2016 7. Evaluatie lijsttrekkerver kiezingen. 8. Bestuursverkiezingen maart   2016: procedure en profielen 9. Rondvraag

De stukken voor de Gewestelijke Vergadering worden binnenkort op onze website gepubliceerd.

15.30 uur Afsluiting en borrel.

Tot dan!

Eelco Taams

secretaris