17 maart 2015

Aanleg stadsstrand stap dichterbij

Vorige week ondertekenden de gemeente Hoorn en het Hoogheemraad een samenwerkingsovereenkomst om de dijkversterking te combineren met de aanleg van het stadsstrand. Daarmee is Hoorn een stap dichter bij de komst van het stadsstrand. Ook zal er een wandel- en fietspad komen langs de Westerdijk. De gemeente Hoorn wil de unieke ligging van Hoorn aan het water beter benutten door de Hoornse kust levendiger en aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

Al tijdens de vorige periode heeft de PvdA zich hard gemaakt voor dit onderwerp. Dilek Kucuksanturk (raadslid): “Ik word steeds enthousiaster naarmate er vorderingen worden gemaakt met betrekking tot het stadsstrand. De komst van het stadsstrand en het wandel-/fietspad  zal een positieve bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van onze kust.”

In de raadsvergadering van februari is het raadsvoorstel behandeld waarin het stadsstrand en het wandel-/fietspad werd behandeld. Tijdens de vergadering heeft raadslid Dilek Kucuksanturk aangegeven dat de PvdA opgetogen is met betrekking tot de plannen, maar dat daarbij wel belangrijk is dat de gemeente blijft binnen de financi”ele kaders. Dilek Kucuksanturk (raadslid): “De kosten dienen binnen het budget te blijven. Wel is het natuurlijk heel mooi dat de gemeente kan meeliften met de dijkversterking.”

Ook heeft raadslid Dilek Kucuksanturk namens de fractie te kennen gegeven dat er kansen zijn met betrekking tot het wandel-/ fietspad. De PvdA ziet kansen als het gaat om de toplaag van dit pad. Dit hoeft niet van een asfaltlaag voorzien te worden, maar andere soorten materialen kunnen ook een optie zijn. Als voorbeeld werd een schelpenpad of een Solapad (dat is een pad met zonnecellen) genoemd. De wethouder heeft aangegeven dit te gaan onderzoeken.

Last but not least heeft de PvdA tijdens de raadsvergadering ook aandacht gevraagd voor de omwonenden en belanghebbenden. Het aspect overlast dient niet uit het oog verloren te worden en wel samen met betrokkenen dient hiernaar gekeken te worden.