27 maart 2018

Bezuiniging over de rug van arbeidsgehandicapte werknemers

Het kabinet presenteerde vandaag nieuwe maatregelen om mensen met een arbeidshandicap een plek te geven op de arbeidsmarkt. Tenminste, zo worden de maatregelen verdedigd. Feit is dat dit een bezuiniging is van een half miljard en en dat hiermee de positie van arbeidsgehandicapten fors slechter wordt.

Tot voor kort kregen werkgevers loonkostensubsidie als ze een werknemer met een arbeidshandicap in dienst namen. De werknemer werkte gewoon 100% en voor het deel dat deze medewerker niet productief was ontving de werkgever een loonkostensubsidie van de gemeente. Hiermee werden in onze regio heel goede resultaten behaald. Noord Holland Noord is koploper in het aan het werk helpen van werknemers met een arbeidshandicap!

Het nieuwe kabinet schrapt deze ondersteuning. De werkgever hoeft enkel nog loon te betalen aan een arbeidsgehandicapte medewerker voor het deel van het werk dat daadwerkelijk productief is. De medewerker is voor het overige deel aangewezen op zogenaamde loondispensatie bij de gemeente (een uitkering), die uitkering ligt veel lager dan het minimum loon.

Wat is hiervan het gevolg?
– de medewerker wordt gedwongen om onder het minimum loon te werken, immers de uitkering/ loondispensatie is slechts 70% van het minimum loom
– de werknemer krijgt van twee kanten betaald, de werkgever en de gemeente, hierdoor ontstaan allerlei ingewikkelde belastingtechnische situaties, waarbij de kans groot is dat de medewerker teveel of te weinig krijgt en aan het eind van het jaar bv. moet terugbetalen aan de belastingsdienst. Dit is voor toch al kwestbare mensen een zeer slechte ontwikkeling
– de rechtspositie van arbeidsgehandicate werknemers verslechtert enorm, want eerder werd over het gehele loon sociale lasten betaald en pensioen opgebouwd en nu nog maar over een deel.
– een deel van de arbeidsgehandicapten die nu nog loonkostensubsidie krijgt, heeft straks helemaal geen recht op loondispensatie, omdat er bijvoorbeeld vermogen is of een werkende partner. In die gevallen vervalt dus het loondispensatiedeel en dus ook het stimulerende effect van het beleid.

We willen allemaal een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen aan deel kan nemen. En we waren zo goed op weg, zeker in onze regio. Ik kan er niet bij dat deze keuze gemaakt is…. en het ergste vind ik nog dat het verkocht wordt onder het mom van een verbetering. Als het kabinet dan 500 miljoen wil bezuinigen in de ondersteuning voor arbeidsgehandicapten, laten we daar dan gewoon eerlijk over zijn.