17 december 2015

Brief aan college: Studenten onderzoeken verkeer linten

Geacht college, graag brengen het CDA, VOCHoorn, Groenlinks en de PvdA, het volgende onder uw aandacht:

Op initiatief van bewoner Jacques Dekker ( Dorpsstraat Zwaag) en de fracties van het CDA, VOCHoorn, Groenlinks en de PvdA hebben 30 studenten van de Hogeschool van Rotterdam onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie op de Strip en de dorpslinten Dorpsstraat, Koewijzend/Bangert en de Westerblokker.

De aanleiding voor dit onderzoek is het gegeven dat de linten, en dan vooral de Dorpsstraat, steeds drukker zijn geworden. Op de linten fietsen veel kinderen en scholieren in combinatie met auto’s, bussen en vrachtauto’s.

Wij hebben daarom aan de studenten de volgende onderzoeksvragen meegegeven:

 1. Op welke manier krijgen wij minder autoverkeer op de linten en vooral op de Dorpsstraat?
 2. Waarom nemen veel automobilisten toch nog de Dorpsstraat van Zwaag?
 3. Hoe aantrekkelijk is de Strip om vanuit de wijk Bangert Oosterpolder naar Hoorn te rijden?
 4. zijn de Strip en de dorpslinten veilig voor fietsers en voetgangers?
 5. Welke invloed heeft de Westfrisiaweg op de Strip en op de dorpslinten?
 6. Welke invloed heeft straks de vernieuwde 4 baans Westfrisiaweg op de Strip en de dorpslinten?
 7. Waarom is de Dorpsstraat veel drukker dan de Koewijzend/Bangert?

Op vrijdag 22 mei zijn de studenten met hun docenten naar Hoorn gekomen, in de raadzaal hebben wij onze onderzoeksvragen nader toegelicht. Ook twee ambtenaren van de afdeling verkeer waren aanwezig. Na de uitleg zijn wij op de fiets gestapt en hebben de studenten de dorpslinten en de Strip bekeken.

Op donderdag 9 juli zijn de studenten teruggekomen naar Hoorn en hebben zij hun bevindingen en hun aanbevelingen in hun onderzoeksrapporten aan ons toegelicht.

Het volgende beeld komt naar voren; de Strip wordt steeds drukker en moet dus een goede doorstroming blijven houden, anders zijn automobilisten steeds meer geneigd om één van de linten te nemen. De Koewijzend/Bangert wordt als relatief rustig gezien maar de Westerblokker en de Dorpsstraat zijn beduidend drukker geworden. Op de Dorpsstraat zitten de duidelijkste fietsstroken, in rood uitgevoerd. Om de verkeersintensiteit op de Dorpsstraat nadrukkelijk af te remmen kwamen de studenten met heel veel aanbevelingen, sommige vonden wij niet haalbaar, te duur of niet wenselijk. In de volgende aanbevelingen zien wij een goede aanzet om tot structurele oplossingen te komen:

 • Stoplichten op de Strip altijd ‘groen’ geven bij verkeersaanbod van welke omvang dan ook, dat zorgt voor een snellere doorstroming.
 • Tijdens de spits langer ‘groen’ geven op de Strip
 • Vluchtheuvels aanbrengen op de Dorpsstraat, zodat auto’s op elkaar moeten wachten. Dit zorgt voor een langere doorrijtijd en het zorgt voor het afremmen van de snelheid. De Dorpsstraat wordt zo rustiger en minder aantrekkelijk om te berijden, zodat automobilisten meer de Strip zullen nemen dan wel de wegen die daarvoor geschikt zijn zoals de Oostergouw.
 • Een opstelstrook maken langs de Strip voor verkeer dat rechtsaf wil de Dorpsstraat op. Op deze manier kan er een apart stoplicht komen voor ‘rechtsaf’. Dit nieuwe stoplicht kan dan langer op rood blijven, zodat automobilisten meer geneigd zijn om door te rijden op de Strip.
 • Stoplicht op de Westfrisiaweg vanaf Enkhuizen langer rood geven, zodat vrachtwagenchauffeurs eerder geneigd zijn om rechtdoor op de Westfrisiaweg te rijden richting de A7 en dat zij niet ‘binnendoor’ gaan rijden over de Strip en de Dorpsstraat.
 • Een duidelijker verkeersbord plaatsen aan het begin van de Strip met een pijl voor vrachtwagens rechtsaf richting het Westfrisiaterrein. Vrachtwagenchauffeurs nemen nog te vaak de Strip en de linten. Soms komen chauffeurs zelfs terecht in de smalle straten van de Bangert Oosterpolder.
 • Eenrichtingsverkeer voor vrachtauto’s op de linten dan wel de linten alleen maar toegankelijk maken voor het vrachtauto’s met een duidelijke bestemming op de linten zoals bijvoorbeeld Deen Supermarkten, een aantal agrarische bedrijven , garages etc.

Als politieke fracties zouden wij graag zien dat deze maatregelen door de gemeente Hoorn genomen gaan worden. Wij beseffen dat niet heel veel geld beschikbaar is maar niet alle maatregelen hoeven heel veel te gaan kosten. Het aanpassen van het stoplichtenregime bijvoorbeeld of het aanbrengen van kunststof vluchtheuvels vragen geen grote investeringen. Een extra opstelstrook maken langs de Strip bij de Dorpsstraat kost wellicht wat meer maar zou bijvoorbeeld meegenomen kunnen worden als wij toch in de buurt aan het werk zijn, ‘Werk met werk maken’.

Wij willen graag onze ideeën en de bevindingen van de studenten eerst voorleggen aan de bewoners van Zwaag en Blokker tijdens een openbare vergadering van het Dorpenoverleg op 23 november. Pas als wij de mening hebben opgehaald bij de bewoners willen wij een initiatiefvoorstel indienen in de gemeenteraad.

Nadrukkelijk willen wij dan ook visiedocumenten en nota’s m.b.t. de linten erbij betrekken. In deze nota’s maar ook in het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder staat heel duidelijk reductie van het verkeer op de linten’ genoemd.

 

Dick Bennis (CDA), Simon Broersma (PvdA),  Jacqueline Amesz (Groenlinks), Hans Weeda (VOCHoorn).