18 februari 2015

Debat en voorlichtingsavond Waterschapsverkiezingen 5 maart.

Donderdagavond 5 maart gaan 5 kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 met elkaar in debat in “Huis Verloren” Kerkstraat 10 1621CW Hoorn
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Hoornse lokale partijen: CDA, D66, PvdA, Groen Links, VVD en Joke van Diepen. Het wordt een informatieve avond waar de kandidaten over verschillende thema’s debatteren op het scherpst van de snede.

Iedereen die nieuwsgierig is naar de deelnemers, vragen heeft en wil weten waar de kandidaten voor staan, zijn van harte uitgenodigd.
Locatie en tijd van het Waterschapsverkiezingen debat.

5 maart, 20.00 uur
Huis Verloren

Kerkstraat 10, 1621 CW Hoorn
0229 210 608
Het programma.

19:30 “zaal open”, Opening dagvoorzitter Jan van Run 20.00 uur.

Welkomstwoord van een der organiserende partijen
Historie van de dijkversterkingen Michiel Bartel gemeentelijk archeoloog.
Bestuurlijke besluitvorming Martijn Brabander.

Pitch 3 minuten

Peter Vonk AWP http://www.algemenewaterschapspartij.nl/
Cees Stins VVD http://www.noordholland.vvd.nl/actueel_7110/72665/
Kees Stam PvdA https://noordholland.pvda.nl/wieiswie/kees-stam/
Jan Kramer CDA https://www.cda.nl/noord-holland/langedijk/mensen/toon/jan-kramer-voorzitter/
Eva Tannehill Water Natuurlijk http://www.waternatuurlijk.nl/?attachment_id=8813

PAUZE

Debat aan de hand  van 3 stellingen (2 reserve) door Jan van Run

22:00                Afsluiting

Wat doet het waterschap “Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.”

Elke dag werken medewerkers van het waterschap in het beheergebied aan de bescherming van het land, de kwaliteit van het oppervlaktewater en veilige wegen.
Het waterschap zorgt in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal voor voldoende water in sloten en meren. Dat wil zeggen: niet te veel water (wateroverlast) en ook niet te weinig (droogte). Dat water moet natuurlijk voldoen aan landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Ook daar zorgt het waterschap voor, onder andere door het zuiveren van rioolwater.
Als belangrijke taak heeft het waterschap om het kwetsbare, dichtbevolkte Noord-Holland te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Dit doet het waterschap door dijken, duinen, dammen en kades te onderhouden en te versterken als dat nodig is.
Ook beheert het waterschap ongeveer 1.400 kilometer wegen, voornamelijk buiten de bebouwde kom. De wegen binnen de bebouwde kom zijn de verantwoordelijkheid van uw gemeente. De activiteiten van het waterschap zijn erop gericht om de wegen veiliger te maken. Daar hoort bijvoorbeeld ook gladheid bestrijding in de winter bij.
Wat valt er te kiezen tijdens de waterschapsverkiezingen?

Wij zijn een overheidsinstantie met een democratisch gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. Onze bestuurlijke organisatie lijkt erg op die van een gemeente. Het grote verschil is dat wij een begrensde, functionele taak hebben: water beheren, water keren, zorgen voor een goede waterkwaliteit en het beheer van wegen.

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) – ook wel het college van hoofdingelanden genoemd – bestaat uit dertig leden. Daarvan worden er drieëntwintig gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen. Drie leden zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel (namens het bedrijfsleven), drie door LTO Noord (namens de agrariërs) en één lid is aangewezen door het Bosschap (namens de terreinbeheerders).

Wij zien u graag op 5 maart en verzoeken u om deze avond aan geïnteresseerden onder de aandacht te brengen.

Roy Drommel
Joke van Diepen
Richard de Rooij
Jan Kollen
René Strik
Marian van Berkum
René Bruijne