17 december 2015

Financiële tekorten bedreigen het Hospice Dignitas (deel 2)

De PvdA én (correctie) de HSP hebben de 2 onderstaande vragen gesteld aan het college. Verder heeft wethouder Nel Douw hierop geantwoord (zie onderste stukje).

Vraag 1: kan de verantwoordelijk wethouder samen met de 6 andere Westfriese gemeenten kijken of de huur van het pand van het Hospice betaald kan worden vanuit de WMO?

Vraag 2: zou de verantwoordelijk wethouder samen met de collega wethouders uit de regio willen lobbyen bij de zorgverzekeraars? Vooral bij VGZ (Univé) lobbyen voor meer geld voor het Hospice Dignitas. En aangeven dat een kwart van het huidige budget betekent dat het Hospice niet lang meer zal bestaan als voorziening voor Hoorn en Westfriesland.

Wethouder Nel Douw heeft tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar geantwoord op de vragen, zij wil graag met de andere Westfriese wethouders gaan lobbyen bij zorgverzekeraar VGZ voor het Hospice. Op vraag 1 antwoordt de wethouder dat het Hospice niet uit WMO gelden betaald moet worden maar uit de zorggelden. Er wordt dus nog even flink gelobbyd en druk uitgeoefend naar de zorgverzekeraars. De PvdA en de HSP houden het in de gaten, wordt vervolgd!

Simon Broersma, raadslid

Simon Broersma