22 februari 2018

FNV Verkiezingsdebat

Vanavond was het FNV verkiezingsdebat over o.a. werk en zorg. Bijna alle politieke partijen waren daarbij vertegenwoordigd. Namens de PvdA heeft lijsttrekker Judith de Jong gepleit voor het voortzetting van de extra ondersteuning aan inwoners zonder werk. Als het gaat over de WMO en de huishoudelijke hulp vindt de PvdA-Hoorn dat het geld dat nu overblijft gebruikt moet worden om meer zorg te leveren. Vanavond bleek ook weer dat de hoogte van de eigen bijdrage in de WMO voor sommige cliënten te hoog oploopt. Dit is een belangrijk aandachtspunt dat wij zullen meenemen.