29 oktober 2016

Fractie en commissieleden op bouw-excursie naar Amsterdam Noord.

De griffie van de gemeente Hoorn heeft gisteren een zeer interessante excursie naar Amsterdam Noord georganiseerd voor raads- en commissieleden. Een excursie om meer kennis te krijgen over de manier waarop de nieuwbouw in de oude Philips lokatie aan de Holenweg “Holenkwartier” kan worden ingericht. Ook was er een vertegenwoordiging van Intermaris en Terra Marique present.

Doel van de excursie was om in de praktijk te ervaren hoe in Amsterdam de woningbouw van nieuwe complexen wordt georganiseerd in samenspraak met de toekomstige bewoners. Woningbouw gecombineerd met kleinschalige bedrijfsruimten waar de doelstellingen onder andere zijn: energie neutraal, recycling, inspraak, sociale cohesie van de gebruikers, flexibiliteit van de ruimten. Deze manier van denken over ruimten wijkt af van de huidige opvattingen in de grootschalige projectbouw.

Het 30 koppige gezelschap werd rondgeleid en geïnformeerd door Steven Delva, een Vlaamse landschap architect die met zijn innovatieve manier van werken een stempel zet op tal van projecten die momenteel in Amsterdam worden gerealiseerd.

In de projecten die wij bezochten werden voorbeelden van flexibiliteit en inspraak bij bouwen getoond, een landwinningsproject in Het IJ, een project waarbij met 3D printers elementen voor huizen werden geprint. Steven legde uit bij elk project visie, milieu voordelen etc.

Bij het laatste project dat wij bezochten, Steven Delva zijn signature opdracht voor Amsterdam, het project waar zijn Amsterdamse succesverhaal begon. Op deze oude vervuilde scheepswerf staan tal van oude woonschepen opgesteld als werkruimten voor nieuwe ondernemers. Tevens is er een Cafe restaurant “ De Ceuvel” . De vervuilde grond wordt gereinigd door tal van planten die vervolgens vergist worden om energie uit te winnen. Water wordt  recycled en opnieuw gebruikt of weer schoon op het oppervlaktewater geloosd. Ook met de afvalstroom uit de toiletten wordt weer energie gewonnen.

Meer info op: http://delva.la en http://holenkwartier.nl, http://deceuvel.nl/en/

Het PvdA commissie-lid, Richard de Rooij