Fractie en commissieleden op bouw-excursie naar Amsterdam Noord.