5 november 2018

Handen uit de mouwen voor een mooie oude dag

Een mooie oude dag voor ouderen. Daar staat de PvdA-Hoorn voor. Naast alle initiatieven die we de afgelopen maanden al hebben ondernomen, zijn de fractieleden van de PvdA-Hoorn nu alle drie buddy geworden voor een oudere inwoner in Hoorn.

de afgelopen periode is de PvdA-Hoorn regelmatig gaan wandelen met bewoners van Avondlicht. Dat leverde veel gezellige middagen op. Daarnaast heeft de fractie aandacht gevraagd voor de voortzetting van de samenwerking rond het thema dementievriendelijke gemeente. Gelukkig wordt dit voortgezet in Hoorn. Nu zijn we dus ook aan de slag als buddy voor oudere inwoners , die minder vaak dan ze zouden willen in contact zijn met anderen.

Een kopje koffie drinken, samen een boodschap doen of er even gezellig uit. Het contact dat we op deze manier opdoen is leuk én interessant. Als je nagaat dat deze inwoners soms net na de 1e Wereldoorlog zijn geboren, dan is het onvoorstelbaar wat zij allemaal aan ontwikkelingen hebben meegemaakt. Het levert boeiende gespreksstof op!

Ook geïnteresseerd om buddy te worden? Stichting Mee & de Wering koppelt vrijwilligers aan oudere inwoners.