12 september 2017

Hoornse coalitie verder met 4 wethouders

De Hoornse coalitie gaat verder met 4 wethouders. Dat maakten de fracties van PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks op dinsdag 12 september bekend.

Op zondag 10 september diende wethouder Judith de Jong haar ontslag in, nadat de PvdA-fractie het vertrouwen in haar opgezegde. Op maandag 11 september spraken de coalitiepartijen unaniem uit deze bestuursperiode tot de verkiezingen in maart 2018 samen af te willen ronden. ‘Het is in het belang van de stad om het werk van de afgelopen drie-en-een-halfjaar af te maken,’ aldus de coalitiepartijen.

4 wethouders

De fractie van de PvdA liet weten geen nieuwe kandidaat wethouder aan te dragen. De fractie heeft zijn volledige vertrouwen uitgesproken in de huidige coalitie en het college. Dit betekent dat de vier zittende wethouders de taken van de vertrekkende wethouder zullen opvangen. Vandaag maakt het college van B en W bekend wie welke taken op zich neemt. Op dinsdag 26 september neemt de raad een besluit over het voorstel van de coalitie om met 4 wethouders verder te gaan.

Vertrouwen

‘We zijn blij met het vertrouwen dat onze coalitiepartners hebben uitgesproken en kijken ernaar uit om de komende 5 maanden met elkaar en natuurlijk ook met alle andere fracties in de raad samen te werken aan onze mooie stad,’ aldus Jeroen van der Veer, fractievoorzitter van de PvdA.

Hoorn, 12 september 2017