19 december 2018

Laatste raadsvergadering van 2018

Vanavond tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 werd o.a. de beleidsvisie over eenzaamheid aangenomen. De PvdA-Hoorn vroeg middels een amendement extra aandacht voor de buddy- en maatjesprojecten. De wethouder deed de toezegging dat zij in de vertaling van het beleid naar praktijk deze projecten zal meenemen. Dat vindt de PvdA-Hoorn heel goed. Uit eigen ervaring weten wij hoe effectief dergelijke projecten zijn in de bestrijding van eenzaamheid.