8 mei 2018

Meneer Lampe 65 jaar lid PvdA

Op 1 mei, dag van de arbeid, werd ons Hoornse lid de heer Lampe in het zonnetje gezet met een speciale penning van de PvdA. Meneer Lampe ontving deze penning, omdat hij al 65 jaar lid is van de Partij van de Arbeid.

Meneer Lampe was al vanaf jonge leeftijd politiek actief. Zijn vader was raadslid voor de KVP, maar hij werd lid van de PvdA. Bij de PvdA ontmoette hij ook zijn vrouw, Ciel Lampe- Visser die later raadslid voor de PvdA in Hoorn zou worden en die helaas onlangs overleden is.

Het echtpaar Lampe is altijd zeer sociaal betrokken geweest. Een mooi voorbeeld hiervan is de actie die mevrouw Lampe ondernam toen bleek dat de gemeente Hoorn een directe manlijke collega bij de afdeling boekhouding waar zij werkte meer salaris betaalde dan zij zelf ontving. Er werd een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders en er volgde een gesprek. Hierna werd haar salaris naar boven bijgesteld. Dit alles speelde nog voor 1958, het haar waarin het echtpaar trouwde en zij gedwongen ontslag moest nemen!

Wat een belangrijk verhaal om te horen op de dag van de arbeid. Gelukkig is er al veel veranderd, maar de strijd om gelijke beloning tussen mannen en vrouwen is nog niet gestreden. Samen met onze leden en kiezers, zoals de heer Lampe, blijven wij ons hiervoor inzetten.

Judith de Jong