20 november 2018

Mensen zijn leidend, niet de kosten!

Vanavond ging het in de commissievergadering over drie onderwerpen: voorzieningen kwetsbare inwoners, beleidsvisie Bestrijding van eenzaamheid en beleidsvisie Mantelzorgondersteuning. Drie zeer belangrijk onderwerpen. De PvdA-Hoorn is blij met de voorliggende raadsvoorstellen, maar vooral blij met de toezegging van de wethouder dat in al deze dossiers de mensen leidend zullen zijn en niet de kosten!