24 juni 2015

Minder bezuinigen op subsidies: amendement PvdA Kadernota 2015

Minder bezuinigen op subsidies

De PvdA heeft gisteren in de gemeente raad een voorstel ingediend om de bezuinigen op de subsidies te verminderen Dit voorstel is aangenomen in de gemeenteraad. Dit heeft als gevolg dat de bezuiniging geen €300.000 euro zal zijn, maar €200.000. Een vermindering van €100.000. Een mooi resultaat, al blijft een bezuiniging van €200.000 fors. Wij vertrouwen er op dat het college met haalbare voorstellen komt om dit bedrag door te voeren. De instellingen en verenigingen die al eerder getroffen zijn door een bezuiniging zullen zoveel mogelijk worden ontzien.

Hieronder het ingediende amendement

Amendement Kadernota 2015

Onderwerp: Subsidies

De raad van de gemeente Hoorn, bijeen op 23 juni 2015, behandelend de Kadernota 2015,

Overwegende dat:

  • Er een bedrag van €300.000 structureel uit het budget voor de subsidies wordt gehaald om de begroting op orde te krijgen;
  • Er in tijden van bezuinigingen door inwoners, verenigingen en ondernemers een bijdrage mag worden verwacht;
  • Er al eerder is bezuinigd op het budget voor subsidies;
  • De instellingen die eerder vielen in een bezuinigingsronde zoveel mogelijk worden ontzien;
  • Een extra bezuiniging van €300.000 zorgt voor veel onrust binnen de subsidieontvangers;

 

Wijzigt het besluit tot vaststelling van de Kadernota als volgt:

Wijzigt uit de lijst met ombuigingsvoorstellen, programma 9:

 

De bezuinigingen op subsidies van €300.000 vanaf 2017 verminderen naar €200.000 vanaf 2017.

En gaat over tot de orde van de dag.