Nieuw college presenteert Hoorns coalitieakkoord: ‘De kracht van verbinding’