20 april 2014

Onderhandelingen in Hoorn gaan volgende ronde in

logos

 

De afgelopen week werden de onderhandelaars van PvdA, SP, D66, CDA en GL het eens over de onderwerpen waar de komend vier jaar meer geld, prioriteit en aandacht aan besteed moet worden. Ook werd er een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. De partijen leggen dit tussenresultaat komende week voor aan hun fracties. In de volgende ronde in de onderhandelingen staan specifieke beleidsthema’s centraal.

Investeringen en bezuinigingen
PvdA, SP, D66, CDA en GL zijn het eens geworden over de onderwerpen waar Hoorn de komende vier jaar in gaat investeren. Tegelijkertijd zal Hoorn flink moeten bezuinigingen. Ook zijn er financiële risico’s als het gaat om de taken die het rijk naar de gemeente overbrengt. In de onderhandelingen zijn daarom afspraken gemaakt over de manier waarop Hoorn hier de komende vier jaar mee om zal gaan.

Beleidswijzigingen
Nu er tussenresultaten liggen op de Poort van Hoorn en het financiële perspectief gaan de onderhandelaars positief gestemd de volgende onderhandelingsronde in. In die ronde staan de specifieke beleidsthema’s centraal. De onderhandelaars gaan dan in gesprek over de inhoud van het beleid en de koers van de beoogde coalitie.

Coalitieakkoord
Zodra er een compleet coalitieakkoord ligt is het moment aangebroken om ook een inhoudelijke toelichting te geven op de diverse afspraken die zijn gemaakt. De onderhandelaars verwachten dat dit binnen enkele weken het geval kan zijn.