24 maart 2014

Openbare bijeenkomst over verkiezingsuitslag Hoorn

De PvdA-Hoorn nodigt alle politieke partijen die gekozen zijn in de gemeenteraad van Hoorn uit voor een openbare bijeenkomst over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 24 maart om 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis Hoorn. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Doel van de bijeenkomst is om transparant te zijn naar de inwoners van Hoorn over de visie van de diverse partijen op de verkiezingsuitslag en om een terugkoppeling te geven over de opbrengsten van de eerste informatieronde. PvdA-Hoorn bestuursvoorzitter Dolf van Dijk. is technisch voorzitter van de bijeenkomst.

De agenda van de avond bestaat uit twee onderwerpen. In de eerste plaats wordt aan alle partijen gevraagd om kort hun algemene visie te geven op de uitslag. In de tweede plaats wordt aan alle partijen gevraagd om een toelichting te geven op de vraag wat de uitslag betekent voor de vorming van een nieuwe coalitie.