Door op 22 mei 2013

Oproep kandidaten

PvdA-Hoorn zoekt kandidaat-raadsleden In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zoekt de PvdA-Hoorn nieuwe, ervaren, jonge, oude, enthousiaste kandidaten die zich beschikbaar willen stellen als raadslid.

PvdA-Hoorn zoekt kandidaat-raadsleden
In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zoekt de PvdA-Hoorn nieuwe, ervaren, jonge, oude, enthousiaste kandidaten die zich beschikbaar willen stellen als raadslid.
Lokaal het verschil maken
De Partij van de Arbeid vindt dat ieder mens recht heeft op gelijke kansen. Op bestaanszekerheid. Op goed werk. In de huidige tijdsgeest staan deze waarden onder druk. Voor de PvdA is dit des te meer reden om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar te doen. De PvdA is een sociale partij, van en voor mensen. Wij komen op voor de inwoners van Hoorn en proberen ze met elkaar in verbinding te brengen. Door samen te doen, komen we als samenleving vooruit. Sterker en socialer. Juist op lokaal niveau kan de PvdA het verschil maken. Daar staan wij het dichtst bij de burgers, waar wij het eerst signalen opvangen. Deze signalen proberen wij om te zetten in actie, zodat we op die manier het verschil kunnen maken.

Betrokken?
Voel je je betrokken bij wat er in de samenleving gebeurt? Heb je hart voor Hoorn en voor het gedachtegoed van de PvdA? Heb je belangstelling voor de politiek in Hoorn? Kun jij je eigen mening goed onder woorden brengen? Heb je tijd om je in te zetten voor de PvdA? Lijkt het je wat gemeenteraadslid te zijn? Heb je de ambitie en de eigenschappen om een echte volksvertegenwoordiger te worden? Wil je de PvdA een duidelijk en bekend gezicht geven?

Neem dan contact op met:
Dolf van Dijk, voorzitter afdelingsbestuur, dvdijk@xs4all.nl, 0229-244435, of
Judith de Jong, voorzitter raadsfractie, judith.dejong@planet.nl, 06-33035485

De PvdA-Hoorn biedt geïnteresseerden die zich eerst willen oriënteren op het raadswerk de mogelijkheid van een snuffelstage. Je krijgt dan de kans om een kijkje te nemen in de lokale politieke keuken. Je kunt meedraaien in fractievergaderingen en raads- en commissievergaderingen bijwonen. Ook kun je deelnemen aan bestuursvergaderingen en/of meehelpen met het organiseren van debatten of campagne-activiteiten.