Door op 27 januari 2014

Parkeerproblemen Dijkgraaf, Bangert en Oosterpolder

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

Betreft: Vragen ex.art.43 “Parkeerproblemen Dijkgraaf, Bangert en Oosterpolder “
Datum: 22 januari 2014.
Geacht college,
Al geruime tijd zijn er parkeerproblemen in de Dijkgraaf. Deze dateren vanaf 2011. De raad is hiermee sinds kort geconfronteerd door middel van een brief die wij hebben ontvangen van mevrouw Ladas die in de Dijkgraaf woont. De PvdA is sinds enige tijd betrokken bij het parkeerprobleem via een andere familie. Wij hebben daar enige weken terug in de commissie vragen over gesteld. De antwoorden die wij op onze vragen hebben gehad spitsen zich toe op een individueel geval terwijl het probleem veel groter is dan eerder gedacht.
Wij zijn daarover geïnformeerd door de fam.Ladas van de Dijkgraaf.

De PvdA heeft verschillende malen de situatie verkend. Onze conclusie is dat de wijze waarop het parkeren nu is geregeld onvoldoende is en er onvoldoende openbare parkeerplaatsen zijn. De oorzaak ligt in de koopcontracten. Daar staat in dat de bewoners verplicht zijn een parkeerplaats te hebben op eigen erf in de achtertuin. Maar het vreemde van deze verplichting is dat de bewoners niet verplicht zijn hun auto op die parkeerplaats te parkeren.

Nu laat de praktijk zien dat er bewoners zijn die deze verplichte ruimte voor een parkeerplaats hebben omgezet en de ruimte bij hun tuin hebben betrokken. De auto wordt in dit geval in het openbare gebied geplaatst. Dat kan op een openbare parkeerplaats of langs de kant van de straat als er geen openbare plaatsen meer voor handen zijn. Dan wordt er langs de smalle weg geparkeerd. Het passeren wordt dan moeilijk waardoor de auto over de groenvoorziening heen rijdt en soms over het terrein van een particulier. Ook wordt het uitparkeren van eigen erf van de tegenover wonende bewoners moeilijk. Deze problemen spelen zich vooral af in de avonduren en in de weekenden.

De PvdA heeft wel begrip voor de bewoners die hun auto in het openbare gebied parkeren omdat er weinig ruimte is om de auto te parkeren tussen schuur en erfgrens van de buren. De PvdA heeft over de smalle beukmaat van de woningen enige jaren geleden bij het college aandacht gevraagd. Helaas heeft dat niet geleid tot een bredere beukmaat.

Wij hebben inmiddels begrepen dat er al enige jaren wordt gecontroleerd in deze straat naar aanleiding van klachten van de bewoners. Ook zijn bewoners door de toezichthouders van de gemeente gesommeerd om de parkeerplaatsen aan de achterzijde weer in te richten als parkeerplaats. Niets heeft geholpen terwijl de stemming in het gebied er niet beter op is geworden. Wij vinden dat u naar constructieve oplossingen moet zoeken.

 

Wij willen u graag helpen met het vinden van oplossingen.

1.U kunt wellicht op sommige plekken een parkeerverbod instellen. Bijvoorbeeld daar waar parkeren in het openbare gebied leidt tot problemen voor bewoners bij het bereiken van hun woning en oprit. Dit hoeft niet veel te kosten. U zult dan wel bereidt moeten zijn om te handhaven.

2.U kunt ook overwegen om het aantal openbare parkeerplaatsen uit te breiden. Nadeel hiervan is dat dit ten koste zou gaan van groen in de wijk. Het is daarom van belang dat u, mocht u dit overwegen, in overleg treedt met de bewoners van de wijk. Waar gaat hun voorkeur naar uit, meer parkeerplaatsen ten koste van het groen, of toch de auto op eigen erf parkeren?

3. Als laatste mogelijkheid zou u in gesprek kunnen gaan met de bewoners over de mogelijkheid om op vrijwillige basis toch meer gebruik te maken van de eigen parkeerplek.

Als PvdA zien wij mogelijkheden in een combinatie van bovenstaande drie punten.
Er moet in ieder geval actie worden ondernomen. Niets doen is geen optie, zegt ook mevrouw Ladas terecht in haar brief. De sfeer wordt er niet beter op in het gebied. Dat wil de PvdA niet voort laten duren.

 

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie van de PvdA,
Piet Bruijns

c.c. raadsleden, pers en bewoners van de Dijkgraaf, Dorpenoverleg en het Overleg Bangert en Oosterpolder.