16 december 2014

Punten binnengehaald voor Hoorn op Gewestelijke vergadering PvdA

Afgelopen zaterdag heb ik op de gewestelijke vergadering in Haarlem de afdeling Hoorn vertegenwoordigd. De gewestelijke vergadering stond in het teken van de aankomende provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen. Zo werden achtereenvolgens de verkiezingsprogramma’s en de groslijsten van de verschillende waterschappen en de provinciale staten behandeld.

Van te voren heb ik met enkele partijgenoten, waaronder Statenlid Ed Wagemaker en oud-gedeputeerde Jaap IJff overleg gehad. Afdeling Hoorn heeft een heel aantal amendementen (voorstellen tot wijzigingen) ingediend. Deze amendementen gingen onder andere over: goede huisvesting voor arbeidsmigranten, tegen winkelconcentraties aan de randen van steden (omdat dit de oude binnensteden uitholt), over het stimuleren van toegepaste kunst bij bouwprojecten, over meer natuur op agrarische terreinen, over het maaien van waterplanten in het Markermeer en over het noemen van de Atlantikwal als monument. Een aantal amendementen zijn direct overgenomen en voor sommigen heb ik de zaal kunnen overtuigen, bijvoorbeeld over de toegepaste kunst.De aanwezigen wilden geen vast percentage maar het stimuleren van kunst bij nieuwbouwprojecten wilden men wel.

De goede lezer ziet inderdaad ook de hand van Ed Wagemaker in de amendementen! Het was Ed zijn laatste gewestelijke vergadering als Statenlid. Tot slot heb ik bij de groslijstverkiezing nog gepleit om statenlid Nico Papineau Salm uit Amsterdam hoger op de lijst te zetten. Hij heeft de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van natuur, milieu. Landschap en duurzaamheid. Helaas kwam hij net enkele stemmen tekort.

 

Simon Broersma.

Simon Broersma