17 september 2016

PvdA bezoekt politie bureau Hoorn: werkbezoek van de raad

PvdA raadslid Simon Broersma en PvdA Commissielid Richard de Rooij bezochten afgelopen vrijdag 16 september,samen met raads- en commissieleden van andere partijen uit de gemeenteraad, het politiebureau in Hoorn.

De raadsleden werden welkom geheten door Teamchef Rob Janssen en zijn management team.

Er was een programma georganiseerd met diverse onderwerpen. Belangrijk thema was de nieuwe structuur van het Hoornse en regionale politie apparaat en de inpassing in de nieuwe landelijke politie organisatie. Een ander onderwerp wat werd uitgelegd was de manier van beleidsbepaling of thema-prioritering gebaseerd op de ‘omgevingsscan’. Met deze  scan wordt periodiek zo veel mogelijk informatie verzameld uit een heel breed scala van maatschappelijke informatiebronnen.

Verder werden praktijkvoorbeelden besproken. Met onrust in de wijk door jongeren als actueel voorbeeld werd de Hoornse aanpak uitgelegd en de effectiviteit verklaard. Een jongerenaanpak die verder gaat dan het straffen van een kleine groep. Een aanpak waar gekeken word naar effectiviteit op lange termijn en waar tal van Hoornse maatschappelijke organisaties aan deelnemen.