18 augustus 2017

PvdA tegen grofvuilheffing.

De PvdA Hoorn heeft, net als de fracties van HOP en Hoorns Belang, ernstige bezwaren tegen de heffing van 20 Euro per keer die, door het CAW per 1 oktober wordt gevraagd om grof-vuil op te halen. Inwoners van Hoorn met een laag inkomen, stadsgenoten die er voor kiezen geen auto te bezitten of ouderen en fysiek zwakkeren zijn de pineut. De PvdA is van mening dat de gemeenteraad over deze tariefswijziging gaat. Het CAW kan dit volgens ons dus niet zomaar verhogen. Wij roepen het college daarom met nadruk op om dit besluit aan de gemeenteraad voor te leggen.