12 februari 2015

PvdA heeft bezwaren tegen vestiging “Wereldrestaurant”

Vestiging van een grootschalig restaurant wijkt af van het bestemmingsplan, of in ieder geval van de oorspronkelijke geest van het bestemmingsplan.

Het “Hof van Hoorn”, het voormalige “Run Shopping Center” heeft afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt. Een deel van die ontwikkelingen wijken af van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Zoals bijvoorbeeld de vestiging van onder meer de diverse bruingoed zaken b.v. MediaMarkt,  maar ook de sportschool Fit for Free.

En dan nu het volgende initiatief: een grootschalige Restaurant

De veranderingen in het bestemmingsplan van Hof van Hoorn om bovengenoemde bedrijven te kunnen vestigen kan mogelijk gemaakt worden door  de zogenoemde Kruimelgevallenregeling.

De leden van de PvdA fractie zijn van mening dat dit een goed moment is om het volgende vraag te stellen te stellen aan het college: Is het nu niet eens tijd om een nieuw bestemmingsplan voor het gemoderniseerd Hof van Hoorn te maken en deze voor te leggen aan de raad?

Op deze manier kunnen de plannen aangepast worden aan de geest van de tijd en kan de raad zich over een dergelijk vernieuwd plan voor Het Hof van Hoorn uitspreken.

Ook kan in een nieuw plan, onder meer, rekening gehouden worden met alle veranderende verkeersbewegingen. Meer verkeer door de wijk door het succes van een winkel als bijvoorbeeld de MediaMarkt hebben een grote invloed. Risdam Zuid heeft buiten de ontwikkelingen Hof van Hoorn, het nogal voor zijn kiezen gehad. Nieuwe of veranderende verkeersstromen door toevoeging van een woonwijk, een Hotel, afsluiting van Het Keern, een ijsbaan en nu een hockey-club.

Nu zou, in deze Risdam Zuid, er op Het Hof van Hoorn, dus een groot restaurant bijkomen die de bestaande druk op de wijk waarschijnlijk vergroot: drukte op andere tijdstippen dan de normale winkelopeningstijden: ’s avonds en in de weekeinden.

Wat de PvdA fractie betreft is, binnen het huidige bestemmingsplan voor het Het Hof van Hoorn, een shoppingcentrum, plaats voor kleinschalige daghoreca.

Wil Het college het bestemmingsplan veranderen in een plan waar plek moet zijn voor grootschalige Horeca, dan vindt de PvdA dat er een vernieuwd plan moet komen voor het hele gebied, dat goedgekeurd is door de raad. De koninklijke weg zogezegd en geen kruimelwerk.