3 juni 2015

PvdA-Hoorn draagt Jan Nieuwenburg voor als vervangend wethouder

De fractie van de PvdA-Hoorn doet het voorstel aan de Hoornse gemeenteraad om Jan Nieuwenburg te benoemen als tijdelijk vervangend wethouder voor de PvdA in Hoorn. Nieuwenburg is gevraagd wethouder Judith de Jong te vervangen, omdat zij 16 weken met zwangerschapsverlof gaat. De vervangingsperiode loopt tussen 6 juli en 26 oktober 2015. Het voorstel van de PvdA wordt behandeld in de raadsvergadering van 30 juni.

Jan Nieuwenburg

Jan Nieuwenburg is een zeer ervaren PvdA wethouder. Hij was tussen 2006 en 2014 actief als wethouder in Haarlem voor onder andere sociale zaken, monumentenzorg, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Op dit moment is Nieuwenburg onder andere actief als Statenlid voor de PvdA in Noord-Holland. PvdA-fractievoorzitter Jeroen van der Veer is verheugd met de kandidatuur van Nieuwenburg: “Met Jan Nieuwenburg dragen wij een gedreven en ervaren vervangend wethouder voor. In de vervangingsperiode staan belangrijke klussen op het programma, zoals het verder uitwerken van de bezuinigingsvoorstellen die de raad bij de kadernota zal bepalen en het voorbereiden van de begroting voor 2016. Hiermee zal Jan, naast de andere onderdelen in de PvdA portefeuille aan de slag gaan.” Jan Nieuwenburg zal voorgedragen worden voor een vervangingspercentage van 80%.

Vervangingsregeling wethouders

Met het voorstel om een vervangend wethouder te benoemen in verband met zwangerschapsverlof maakt de PvdA-Hoorn gebruik van een wettelijke regeling die recent is vastgesteld. Met de nieuwe regeling is geregeld dat ook vrouwelijke wethouders gebruik kunnen maken van vervanging, net als andere vrouwelijke werknemers in Nederland. Van der Veer: “De vervangingsregeling is een belangrijk middel dat er voor zorgt dat vrouwen in Nederland kunnen participeren, bijvoorbeeld als wethouder. En net als voor andere zwangere werknemers die vervangen worden, zal er voor de vervanging van wethouder De Jong een zogenaamde WAZO uitkering aangevraagd worden bij het UWV voor een vergoeding van de vervangingskosten.”