17 februari 2016

PvdA Hoorn en collega partijen stellen vragen over het verkeer op de dorpslinten

Geacht college,

Op initiatief van enkele bewoners en een aantal fracties hebben 30 studenten van de Hogeschool van Rotterdam onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie op de Strip en de dorpslinten Dorpsstraat, Koewijzend/Bangert en de Westerblokker.

De aanleiding voor dit onderzoek is het gegeven dat de linten, en dan vooral de Dorpsstraat en de Westerblokker, steeds drukker zijn geworden. Op de linten fietsen veel kinderen en scholieren, daarnaast rijden bussen en veel vrachtwagens er overheen.

De volgende onderzoeksvragen hebben wij meegegeven aan de studenten:

  1. Op welke manier krijgen wij minder autoverkeer op de linten en vooral op de Dorpsstraat?
  2. Waarom nemen veel automobilisten toch nog de Dorpsstraat van Zwaag?
  3. Hoe aantrekkelijk is de Strip om vanuit de wijk Bangert Oosterpolder naar Hoorn te rijden?
  4. Is de Strip en de dorpslinten veilig voor fietsers en voetgangers?
  5. Welke invloed heeft de Westfrisiaweg op de Strip en op de Dorpslinten?
  6. Welke invloed heeft straks de vernieuwde (2 baansweg met 4 stroken) Westfrisiaweg op de Strip en de dorpslinten?
  7. Waarom is de Dorpsstraat veel drukker dan de Koewijzend/Bangert?

Uit het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen:

–         vri’s op de Strip altijd ‘groen’ geven, dat zorgt voor een snellere doorstroming

–          tijdens de spits de vri’s langer ‘groen’ geven op de Strip

–          wegversmallingen (bijvoorbeeld door vluchtheuvels) aanbrengen op de Dorpsstraat, zodat auto’s op elkaar moeten wachten. Dit zorgt voor een langere doorrijtijd en het zorgt voor het afremmen van de snelheid. De Dorpsstraat wordt zo rustiger en minder aantrekkelijk om te berijden, zodat automobilisten meer de Strip zullen nemen.

–          Een opstelstrook maken langs de Strip voor verkeer dat rechtsaf wil de Dorpsstraat op. Op deze manier kan er een aparte vri komen voor ‘rechtsaf’. Deze nieuwe vri kan dan langer op rood blijven, zodat automobilisten meer geneigd zijn om door te rijden op de Strip.

–                      de vri op de Westfrisiaweg vanaf Enkhuizen langer rood geven, zodat vrachtwagenchauffeurs eerder geneigd zijn om rechtdoor op de Westfrisiaweg te rijden richting de A7 en dat zij niet ‘binnendoor’ gaan rijden over de Strip en de Dorpsstraat.

–          Een duidelijker informatiebord/wegwijzer plaatsen aan het begin van de Strip met een pijl voor vrachtwagens rechtsaf richting het Westfrisiaterrein. Vrachtwagenchauffeurs nemen nog te vaak de Strip en de linten. Soms komen chauffeurs zelfs terecht in de smalle straten van de Bangert Oosterpolder.

Wij hebben de volgende vragen aan u:

Wilt u binnen de bestaande budgetten maatregelen nemen om de dorpslinten minder aantrekkelijk te maken voor het doorgaande auto en vrachtverkeer? Dit kunt u doen doormiddel van het aanbrengen van wegversmallingen (verkeerszuilen) en het aanpassen van de VRI’s op de kruisingen van de Strip met de dorpslinten. Als suggestie geven wij u mee om dan nader onderzoek, inclusief 0-meting, te laten uitvoeren teneinde het effect te kunnen meten.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet, namens de voltallige Gemeenteraad, de fracties van:

 

PvdA, VOC-Hoorn, CDA, Groenlinks, Fractie Tonnaer, VVD, Hoorn Lokaal, Hoorns Belang, HSP, Jong en Oud voor Hoorn, D66, SP en HOP

Simon Broersma, raadslid

Simon Broersma

s.broersma@hoorn.nl

Tel 0620668775