19 september 2013

PvdA Hoorn: gemeenteraad is aan zet bij nieuwe sociale taken

Aan wie vertrouwen we in Hoorn straks de ondersteuning toe van dementerende ouderen? De PvdA-Hoorn vindt dat de gemeenteraad in Hoorn aan zet is om dit soort vragen te beantwoorden. 

PvdA Hoorn: gemeenteraad is aan zet  bij nieuwe sociale taken

Aan wie vertrouwen we in Hoorn straks de ondersteuning toe van dementerende ouderen? De PvdA-Hoorn vindt dat de gemeenteraad in Hoorn aan zet is om dit soort vragen te beantwoorden. Nu er zoveel nieuwe sociale taken naar de gemeente komen (jeugdzorg, AWBZ taken), moet de gemeenteraad beslissen over de vraag hoe de hulp aan kwetsbare Hoornse inwoners er uit moet gaan zien. Maar terwijl Hoorn in de regio druk overleg voert over de wijze waarop de nieuwe taken straks gezamenlijk uitgevoerd worden, dreigt de gemeenteraad op achterstand te raken. Dat kan beter vindt de PvdA-Hoorn.

 

Nieuwe taken
De gemeenten krijgen er binnenkort allerlei nieuwe taken bij. Het gaat bijvoorbeeld om alle vormen van jeugdzorg, waaronder de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugd geestelijke gezondheidszorg. Ook zullen taken die nu nog onder de AWBZ vallen straks door de gemeente Hoorn uitgevoerd moeten gaan worden. Hieronder valt de begeleiding, ondersteuning en dagbesteding van mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke handicap, dementerende ouderen en mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

 

Te belangrijk
De nieuwe sociale taken voor de gemeente zijn belangrijk voor alle Hoornse inwoners die een steun in de rug kunnen gebruiken. Er zijn veel vragen die op de gemeente afkomen. Welke mensen hebben straks recht op hulp in Hoorn? Hoe gaat die hulp eruit zien? Gaan de gemeente organisaties subsidiëren of wordt het aanbesteden op de zorgmarkt? Hoe zorgen we ervoor dat de hulp ook echt effect heeft en dat organisaties die hulp bieden niet langs elkaar heen werken? Wat moet de eigen bijdrage worden voor hulp voor de meest kwetsbare mensen in Hoorn? De PvdA-Hoorn wil dat de Hoornse gemeenteraad aan zet komt om op deze vragen antwoord te geven.

 

Eerst de gemeenteraad, dan de regio
De PvdA-Hoorn vindt het goed dat Hoorn samenwerkt in de regio om de complexe taken die op de gemeente afkomen goed voor te bereiden. Maar het mag niet zo zijn dat in overleg met de regio allerlei inhoudelijke keuzes worden gemaakt over de ondersteuning van mensen, zonder dat de gemeenteraad van Hoorn daar eerst zelf haar politieke afweging in heeft gemaakt. Wat dat betreft heeft de PvdA-Hoorn slechte ervaring opgedaan bij de vorming van het regionale werkbedrijf dat onder andere mensen met een bijstandsuitkering naar werk moet gaan begeleiden. Voor de zomervakantie bleek dat de gemeente Hoorn in regionaal overleg al zoveel afspraken had gemaakt, dat de gemeenteraad alleen nog maar ja of nee kon zeggen tegen het eindresultaat. Een inhoudelijke discussie of verschillende keuzes of scenario’s over de invulling van de nieuwe taken werd niet meer gevraagd. Dat moet dus anders.

 

Meer informatie over dit bericht bij Pvda-Hoorn raadsleden:
Kholoud al Mobayed, 06-41423871
Jeroen van der Veer, 06- 52328126