Door op 7 november 2013

PvdA Hoorn komt op voor oud-Hoorn in commissie monumenten en welstand

Via de media bereiken ons signalen dat het college van plan is om de commissie voor monumenten en welstand te verkleinen en daarbij de kwaliteitszetel voor de Vereniging Oud-Hoorn op te heffen. 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn.

Betreft: Vragen ex.art.43, “ Vertegenwoordiger Oud-Hoorn in commissie monumenten en welstand”.

4 november 2013.

Geacht college,

 

Via de media bereiken ons signalen dat u van plan bent om de commissie voor monumenten en welstand te verkleinen en daarbij de kwaliteitszetel voor de Vereniging Oud-Hoorn op te heffen. Mocht deze informatie juist zijn is dit ten diepste te betreuren.
Want juist de vereniging Oud-Hoorn waakt over de monumenten die Hoorn nu heeft en draagt bij aan uitbreiding van de monumenten. Er is veel kennis opgebouwd in de vereniging op het gebied van monumentenzorg. Dat zou u moeten koesteren. Mensen die op vrijwillige basis hun tijd en kennis aanwenden om de stad beter te maken.
Een vertegenwoordiging in de commissie monumenten en welstand is daarbij van eminent belang. De PvdA is incidenteel aanwezig bij de vergaderingen van deze commissie. Wij hebben veel waardering voor de kennis en bijdragen  van de vertegenwoordiger van Oud-Hoorn. Door zijn opbouwende en soms kritische bijdrage in de discussie is er veel goeds tot stand gebracht. Zonder een vertegenwoordiger van Oud-Hoorn in de commissie zal de discussie over monumenten en monumentenzorg in de knel komen.
De monumentenzorg in Hoorn is niet gediend met het uitzetten van de vertegenwoordiger in de commissie. Daarnaast is het ook een fout signaal naar de vrijwilligers van vereniging Oud-Hoorn.

U hebt ook enkele argumenten waarom u de commissie wilt verkleinen. Een ervan is een bezuiniging op het presentiegeld en een ander argument is dat in andere gemeenten de commissies kleiner van samenstelling zijn. Dat laatste argument is niet sterk omdat er ook gemeenten zijn die met een gelijke omvang als in Hoorn werken. En het bezuinigingsargument lijkt ons ook overdreven en zal weinig opleveren

De vereniging Oud-Hoorn zegt het vermoeden te hebben dat de verwijdering van de kwaliteitszetel van Oud-Hoorn te maken heeft met de kritische opstelling van het betreffende lid in de commissie. Het risico dat u loopt met het uitzetten van de Oud-Hoorn –vertegenwoordiger is dat uw relatie met de vereniging wordt beschadigd.

Wij willen absoluut vermijden er een verstoring komt in de relatie met Oud-Hoorn.

Wij vernemen graag uw zienswijze op het verkleinen van de commissie.

Wij hebben de volgende vragen:
1.Is het juist dat u het voornemen heeft om de commissie monumenten en welstand te verkleinen en de kwaliteitszetel van de vereniging Oud-Hoorn daarbij wilt opgeven?

2.Zoals u bekend adviseert de commissie over welstand en monumenten. Als de kwaliteitszetel van Oud-Hoorn wordt opgeheven raakt het evenwicht in de commissie uit balans en zal het zwaartepunt komen te liggen op welstand.
Is deze veronderstelling juist?

3. Indien de kwaliteitszetel van Oud-Hoorn wordt opgeheven komt de kwaliteit van de monumenten in Hoorn in gedrang? Deelt u onze mening.?

4.Er zijn nog 4 maanden te gaan in deze raadsperiode. Wij dringen er bij u op aan om geen beslissingen te nemen over het verkleinen van de commissie. Bent u bereid om dit verzoek over te nemen.?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie
Piet Bruijns