28 februari 2014

PvdA-Hoorn: Miljoenen voor omscholing en werk in Noord Holland Noord nog onbenut

Tot nu toe zijn in Noord Holland Noord geen plannen ingediend die een beroep doen op de 600 miljoen euro die minister Asscher beschikbaar heeft gesteld voor het creëren van meer werkgelegenheid en het samenbrengen van vraag en aanbod van werk. Daarmee dreigt een grote kans voor het versterken van de economie en arbeidsmarkt in de regio Westfriesland onbenut te blijven. Dat bleek tijdens de bijeenkomst van de PvdA-Hoorn over een regionaal Plan van de Arbeid op 26 februari. Ook kan er veel meer gedaan worden om ZZP-ers op weg te helpen.

Sectorplannen
Per branche of sector kunnen regionale plannen gemaakt worden, bijvoorbeeld om mensen om te scholen naar beroepen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. In de regio Noord Holland Noord is nog geen enkel plan ingediend, terwijl de tijd begint te dringen. Tussen 1 april en 31 mei wordt de regeling voor de tweede keer geopend en kunnen nog plannen ingediend worden. PvdA-Hoorn lijsttrekker Judith de Jong: “Werk is dé topprioriteit van de PvdA-Hoorn, want veel inwoners van Hoorn zijn hun baan kwijt of dreigen hun baan te verliezen. Het is dan teleurstellend om te merken dat het de gemeente Hoorn niet is gelukt om samen met de werkgevers en andere gemeenten in onze regio tot plannen te komen. Wat de PvdA-Hoorn betreft moeten we veel meer meters maken.”

Meer regie en ambitie
Uit de discussie kwam verder naar voren dat het regionaal overleg met branches vaak traag verloopt, terwijl lokale individuele bedrijven klaar staan om hun steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld door het bieden van leerwerkplaatsen. De Jong: “Wij denken dat Hoorn veel meer het voortouw kan pakken bij het benaderen van bedrijven. Voorwaarde is dan wel, dat uitgegaan wordt van de vraag van bedrijven.” PvdA Kamerlid John Kerstens pleitte voor het leggen van verbinding tussen partijen. “Bijvoorbeeld een netwerk van bedrijven rond scholen dat stageplaatsen en leerwerkplekken kan bieden”, aldus Kerstens.

ZZP-ers aan bedrijven koppelen
De ZZP-ers is een groeiende groep op de arbeidsmarkt die het niet makkelijk heeft. In Hoorn worden trainingen gegeven om ZZP-ers en starters op weg te helpen, maar er wordt nog geen gebruik gemaakt van de kennis en hulp van bestaande bedrijven. Dennis van der Laan, van het bedrijf van der L aan uit Zwaag vindt dit een gemiste kans: “Ik vind het heel erg inspirerend om talentvolle professionals op weg te helpen en ben er van overtuigd dat veel meer bedrijven hun kennis en expertise willen inzetten om ZZP-ers te ondersteunen.” De Jong: “De PvdA-Hoorn wil veel meer aandacht voor ZZP-ers. Zo moet er bijvoorbeeld een einde komen aan de regel dat ZZP-ers in de bijstand gedwongen worden hun gehele bedrijf te staken.”

Plan van de Arbeid
Lijsttrekker Judith de Jong kijkt terug op een inspirerende bijeenkomst: “Het is duidelijk dat er werk aan de winkel is en dat een regionaal Plan van de Arbeid heel hard nodig is. Willen we de economie en de arbeidsmarkt echt stimuleren, dan moeten we investeren in mensen, niet in stenen.”

Meer informatie: Judith de Jong, 06-33035485