Door op 12 februari 2014

PvdA-Hoorn organiseert bijeenkomst over veranderingen geestelijke gezondheidszorg

Op woensdag 19 februari organiseert de PvdA- Hoorn een bijeenkomst over de veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Op woensdag 19 februari organiseert de PvdA- Hoorn een bijeenkomst over de veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Met alle nieuwe ontwikkelingen zoals de decentralisatie, de kanteling en mogelijke bezuinigingen verandert er de komende jaren veel in de zorg. De gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid. De PvdA wil van cliënten en zorgverleners horen welke risico’s en kansen er zijn.

Discussie bijeenkomst
De PvdA nodigt alle organisaties uit die betrokken zijn bij alle vormen van psychiatrische zorg. Of het nu over zorg voor dementerende ouderen, de verslavingsproblematiek of  leer- en opvoed problemen bij kinderen gaat. Psychologische en psychiatrische zorg en begeleiding op alle fronten dus. Daarbij nodigen we de cliënten zelf (en partners, ouders of andere naast betrokkenen) nadrukkelijk uit om ook aanwezig te zijn.

Inhoud van de bijeenkomst
De bijeenkomst wordt ingeleid door Ton Dhondt, psychiater en directeur van GGZ Noord Holland Noord. Hij praat over de transitie en transformatie van de geestelijke gezondheidszorg en gaat in op onderwerpen als kinder- en jeugd GGZ, scheiden van wonen en zorg en het stigma dat psychiatrische patiënten vaak met zich meedragen.

Na deze inleiding geeft John Wallaart, ervaringsdeskundige, inzicht in het belang van goede geestelijke zorg en de noodzaak van veilige dagopvang.

Na deze inleidingen delen we de deelnemers op in groepen en gaat elke groep discussiëren over specifieke thema’s, zoals jeugdzorg, ouderenzorg, verslavingszorg, psychiatrische behandeling. Elke groep wordt gevraagd te praten over wat de gevolgen (kunnen) zijn van de wijzigingen. Liggen er kansen, wat zijn straks de mogelijkheden, waar is men bang voor? Aan het eind van deze discussieronde rapporteert elke groep terug aan de alle aanwezigen.

Doelstelling
Met deze bijeenkomst willen we een goed beeld te krijgen over wat er leeft in Hoorn op gebied van veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Locatie en tijd
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 februari in De Kapel aan de Wilhelminalaan 2 in Hoorn. Inloop met koffie vanaf 09:30. Start bijeenkomst 10:00 uur. Einde 11:30 uur. Daarna gelegenheid tot napraten.

Meer informatie en opgeven:  Helen Sijm, helen.sijm.pvda@kpnmail.nl of 06 8129 4163.