22 september 2015

PvdA-Hoorn organiseert ‘’vinger aan de pols’’ bijeenkomst

De PvdA-Hoorn wil graag ‘vinger aan de pols’ houden als het gaat om de grote veranderingen van de zorg in ons land. Van cliënten en professionals horen wij graag hoe het gaat met de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg in Hoorn en de regio West-Friesland. De decentralisatie van de zorg ligt nu driekwart jaar achter ons. Hoe gaat het nu? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

 

Discussie bijeenkomst

De PvdA nodigt alle organisaties uit die betrokken zijn bij alle vormen van psychiatrische zorg. Of het nu over zorg voor dementerende ouderen, de verslavingsproblematiek of leer- en opvoed problemen bij kinderen gaat. Psychologische en psychiatrische zorg en begeleiding op alle fronten dus. Daarbij nodigen we de cliënten zelf (en partners, ouders of andere naast betrokkenen) nadrukkelijk uit om ook aanwezig te zijn.

Inhoud van de bijeenkomst

De bijeenkomst wordt ingeleid door Leo de Roos, hij is als ervaringsdeskundige werkzaam bij de sociale wijkteams in Zaanstad. Hij zal eerst iets over zijn eigen achtergrond vertellen en daarna uitleggen hoe hij de veranderingen in de (psychiatrische)zorg ervaart en hoe het nu gaat in de sociale wijkteams en gebiedsteams.

Na deze inleiding laten wij kort andere cliënten en de organisaties aan het woord, zoals het RIBW, de GGZ en Parlan. Daarna delen we de deelnemers op in groepen en gaat elke groep discussiëren over de volgende vragen: wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En heeft u tips hoe het beter kan gaan? Aan het eind van deze discussieronde rapporteert elke groep terug aan alle aanwezigen.

Doelstelling

Met deze bijeenkomst hopen we een goed beeld te krijgen over wat er leeft in Hoorn en de regio op het gebied van veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Wat zijn de verbeterpunten? Deze willen wij graag doorgeven aan onze Tweede Kamerfractie en onze bewindslieden. Ook de lokale gemeenteraadsfractie en het college van b en w kunnen er hun voordeel mee doen. Een aantal raadsleden zullen aanwezig zijn.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 30 september in wijkcentrum Kersenboogerd aan de Brederodegracht 1 in Hoorn. Inloop met koffie vanaf 09:30 uur. Start bijeenkomst 10:00 uur, einde 12:00 uur. Daarna gelegenheid tot napraten.

 

Meer informatie bij: Simon Broersma (raadslid), s.broersma@hoorn.nl tel 0620668775