6 november 2015

PvdA-Hoorn steunt ervaringsdeskundigen in de psychiatrie

Op donderdagavond 5 november is het ons gelukt om een motie aan te laten nemen die het college oproept om met psychiatrische ervaringsdeskundigen te gaan werken in de gebiedsteams. SP Wethouder Nel Douw gaf al eerder aan dat zij de motie omarmt, dus een meerderheid was snel gevonden in de raad.

Ervaringsdeskundigen zijn belangrijk, zij kunnen medewerkers van gebiedsteams/sociale wijkteams en beleidsmakers laten zien waar de cliënten allemaal tegenaan lopen en hoe zij bepaalde regelgeving ervaren. Psychiatrische ervaringsdeskundigen zijn belangrijk, nog te vaak zit er een taboe op psychiatrische afwijkingen. Ook voor psychiatrische instellingen als de GGZ en het RIBW kunnen ervaringsdeskundigen een grote rol spelen. Zij kunnen de ervaringsdeskundigen als een soort klankbord gebruiken.

De wens voor ervaringsdeskundigen kwam duidelijk naar voren tijdens een onlangs gehouden PvdA discussiebijeenkomst over de psychiatrie, waar naast de instellingen ook cliënten aanwezig waren.

 

Simon Broersma, raadslid

Simon Broersma