24 juli 2017

PvdA Hoorn zoekt kandidaat raadsleden

HOORN – In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zoekt de PvdA Hoorn nieuwe, ervaren, jonge, oude, enthousiaste kandidaten die zich beschikbaar willen stellen als raadslid.

Lokaal het verschil maken
De Partij van de Arbeid vindt dat ieder mens recht heeft op gelijke kansen. Op bestaanszekerheid. Op goed werk. In de huidige tijd staan deze waarden onder druk. Voor de PvdA is dit des te meer reden om in actie te komen. De PvdA is een sociale partij, van en voor mensen. Wij komen op voor de inwoners van Hoorn.

Door samen te doen, komen we als samenleving vooruit. Sterker en socialer. Juist op lokaal niveau kan de PvdA het verschil maken. Daar staan wij het dichtst bij de inwoners, waar wij het eerst signalen opvangen. Deze signalen proberen wij om te zetten in actie, zodat we op die manier het verschil kunnen maken.

De afgelopen vier jaren hebben wij ons bijvoorbeeld sterk gemaakt voor een ruimhartiger armoedebeleid, extra ondersteuning voor mensen die een baan zoeken, voldoende sociale huurwoningen in Hoorn, meer aandacht voor erfgoed en monumenten, goede fietsverbindingen en een parkeergarage bij het station.

Betrokken?
Voel je je ook betrokken bij wat er in de samenleving gebeurt? Heb je hart voor Hoorn en voor het gedachtegoed van de PvdA? Heb je belangstelling voor de politiek in Hoorn? Kun jij je eigen mening goed onder woorden brengen? Heb je tijd om je in te zetten voor de PvdA? Lijkt het je wat gemeenteraadslid te zijn? Heb je de ambitie en de eigenschappen om een echte volksvertegenwoordiger te worden? Wil je de PvdA een duidelijk en bekend gezicht geven?

Neem dan contact op met:
Arnica Gortzak, voorzitter afdelingsbestuur, arnicairis@hotmail.com