Door op 24 september 2013

PvdA komt op voor bomen Muntpark

De PvdA is enorm geschrokken van het voornemen van de gemeente om ongeveer 85 bomen te kappen om het kunstwerk De Naald zichtbaar te maken. Het kunstwerk is fraai, maar het kappen van zo veel bomen staat niet in verhouding met hetgeen het kunstwerk dient te beogen. 

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Betreft: Vragen ex art. 43 RvO kap bomen Muntpark
Hoorn, 18 september 2013

Geacht College,

Uit de openbare bekendmakingen van 28 augustus jl. blijkt dat de gemeente Hoorn voornemens is om bomen te kappen in het Muntpark. Het gaat daarbij om bomen die staan op het eiland midden in het park. In de korte toelichting staat dat het kappen dient plaats te vinden ten behoeve van het zichtbaar maken van het kunstwerk De Gouden Naald.

Naar aanleiding van de bekendmaking hebben wij navraag gedaan op de afdeling. Hieruit blijkt dat het zichtbaar maken van het kunstwerk inderdaad de reden is om bomen te kappen. Op de vraag hoeveel bomen daarvoor gekapt zullen worden was het antwoord dat het gaat om 85 bomen. Het voornemen is om vanaf het kunstwerk 8 assen vrij te maken zodat er zichtlijnen van 2 meter breed worden gecreëerd. Het gaat daarbij om Essen en Esdoorns met een stamdoorsnede tussen de 10 en 35 cm. De leeftijd van de bomen varieert tussen enkele jaren oud tot 25 jaar.

Wij zijn enorm geschrokken van het grote aantal bomen die u wilt kappen. Het kunstwerk heeft een fraai aanzien en is in 1998 geplaatst als referentiepunt in de destijds nieuwe wijk Kersenboogerd. Echter, het kappen van 85 bomen staat in geen verhouding met hetgeen het kunstwerk dient te beogen. We hechten meer belang aan het behouden van het groen in deze wijk. De PvdA heeft daarom de volgende vragen voor u:

  1. Wat zijn de mogelijkheden in deze met betrekking tot het snoeien van de bomen? En wat zijn de mogelijkheden in deze met betrekking tot het verplaatsen van het kunstwerk naar een andere locatie in de nabijheid?

  1. Bent u het met ons eens dat het groen in de wijk Kersenboogerd behouden dient te blijven?

  1. Bent u bereid om deze 85 bomen niet te kappen? Zo nee, waarom niet?

Graag vernemen wij uw reactie.

 

Namens de PvdA,
Mw. Dilek Bilgen-Kucuksanturk (raadslid)