28 september 2016

PvdA raadslid Simon Broersma vraagt aandacht voor de Westfrisiaweg

Vorige week meldde het Dagblad voor Westfriesland dat aannemer Heijmans onderdelen van het werk aan de Westfrisiaweg heeft stilgelegd. De aannemer zegt verkeerde informatie te hebben gekregen over de staat van de grond en moet nu allerlei extra werkzaamheden verrichten. Heijmans en de provincie ruziën nu over wie moet opdraaien voor deze meerkosten. De zaak ligt nu bij de Raad van Arbitrage voor de bouw, waardoor het maanden kan duren voor het tot een uitspraak komt. PvdA raadslid Simon Broersma vraagt mede namens de SP fractie aan het college van B en W wat de Gemeente Hoorn kan doen om te voorkomen dat het werk te lang blijft stil liggen.

Broersma heeft vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering het college gevraagd om actief de druk te verhogen naar het provincie bestuur toe, want ook het werk bij Zwaag ligt grotendeels stil. De inwoners van Hoorn en de regio dreigen de dupe te worden van dit conflict. Nog langer in de file staan in de spits, nog langer drukkere wegen binnen Hoorn en Zwaag, bijvoorbeeld de Provincialeweg en de turborotonde, die in de spits nu al helemaal dichtslibben. Of de dorpslinten in Zwaag en Blokker.

Kortom de gemeente Hoorn moet het Provinciaal Bestuur duidelijk maken dat een latere oplevering van de Westfrisiaweg heel veel negatieve gevolgen heeft voor Hoorn. Ook roept Simon Broersma de andere fracties op om bij hun partijgenoten in de Provinciale Staten aan de bel te trekken.