31 maart 2014

PvdA, SP, D66, CDA, en GL starten onderhandelingen in Hoorn

PvdA, SP, D66, CDA, en GL starten deze week de inhoudelijke onderhandelingen om tot een nieuwe coalitie te komen in Hoorn. Dit is de opbrengst van de tweede informatieronde na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Met de samenwerking tussen de genoemde partijen kan een stabiele nieuwe coalitie ontstaan van vijf partijen. In de nieuwe coalitie komen alleen partijen die bij de verkiezingen zetels hebben gewonnen of in zetelaantal gelijk zijn gebleven. Daarmee wordt recht gedaan aan de uitslag en wordt invulling gegeven aan de adviezen die naar voren zijn gekomen in de eerste informatieronde met alle politieke partijen.

Verbinding
De combinatie PvdA, SP, D66, CDA, en GL bestaat uit zowel “tunnel nee”als “tunnel ja” partijen. Ook is sprake van een breed politiek spectrum, waarin zowel de sociale-gemeenschapskant als de progressief-liberale kant van het spectrum tot hun recht komen. Daarmee wordt naar mening van de deelnemende partijen nieuwe verbindingen gelegd en tegenstellingen overbrugd. Juist nu is dat van belang, want de komende periode komen er veel uitdagingen op Hoorn af. Zo komen er vanuit het Rijk en de Provincie veel nieuwe taken naar de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en zal er opnieuw bezuinigd moeten worden.

Lokale partijen
Diverse lokale partijen hebben bij de verkiezingen van 19 maart zetels gewonnen. Deze partijen hebben 1 of 2 zetel behaald en vertegenwoordigen daarmee minder kiezers dan de partijen die nu de samenwerking aangaan. Hierdoor bleek het getalsmatig niet mogelijk om met deze lokale partijen een stabiele meerderheid te vormen van maximaal vijf partijen. Meer dan vijf partijen in de coalitie komt de stabiliteit niet ten goede. In de advisering tijdens de tweede informatieronde, waren politieke ervaring en de mogelijkheid om een landelijk politiek netwerk aan te spreken ook van belang.

Poort van Hoorn
Overeen is gekomen dat, gezien de verkiezingsuitslag, deze coalitie de autotunnel niet zal realiseren. Wel zullen de partijen in onderhandeling gaan om tot voorstellen te komen over de uitvoering van onderdelen uit de Poort van Hoorn waar wel gezamenlijk draagvlak voor is.

Onderhandelingen
PvdA, SP, D66, CDA en GL kijken uit naar constructieve inhoudelijke onderhandelingen en zullen geregeld terugkoppeling geven over de stand van zaken daarvan.