23 augustus 2016

PvdA stelt vragen over Outdoor Stereo en de langdurige afsluiting van de dijk en Julianapark.

Aan het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Hoorn

Hoorn, 23 augustus 2016

Betreft: schriftelijke vragen artikel 36 volgens het Reglement van Orde over Outdoor stereo en de afsluiting van de dijk en Julianapark.

 

Geacht college,

 

Op zaterdag 27 augustus vindt de 10de editie van het Outdoor Stereo event plaats. Al 10 jaar wordt dit gehouden aan het schelpenstrandje in het Julianapark. Een mooie locatie om een dergelijk evenement te organiseren. Het evenement trekt dan ook veel bezoekers en wint elk jaar aan populariteit onder de doelgroep.

Op maandag 22 augustus begonnen de voorbereidingen van het Outdoor Stereo event. Het Julianapark en de aangrenzende dijk zijn vanaf dat moment afgesloten. Er kan geen inwoner van Hoorn meer in. Dat vindt de fractie van de PvdA onwenselijk. Door deze afsluiting kan er van 22 tot met 29 augustus geen gebruik gemaakt worden van het Julianapark en de aangrenzende dijk. Het openbaar gebied is acht dagen niet toegankelijk voor een feest dat op zaterdag zijn aanvang heeft om 12.00 uur en doorgaat tot 00.00 uur. Acht dagen dicht voor 12 uur feest.

Onlangs is er kermis in de stad geweest. Dit evenement duurde 10 dagen en met opbouwen en afbouwen ongeveer 14 dagen. De stad was bereikbaar en het openbaar gebied toegankelijk. De PvdA is dan ook verbaasd over de gang van zaken rond de afsluiting van het Julianapark en de aangrenzende dijk.

In de laatste week van de schoolvakantie is het niet meer mogelijk om te recreëren in dit gebied. De inwoners kunnen in deze laatste week geen gebruik meer maken van het strandje, kunnen geen wandeling meer maken en kunnen niet genieten van het uitzicht op het Markermeer. Voor de PvdA fractie moet dit een volgende keer echt anders.

De PvdA heeft de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat een afsluiting van het Julianapark en de aangrenzende dijk van acht dagen te lang is? Waarom wel/niet?
  2. Wat is de argumentatie van het college om in de vergunningverlening de afsluiting van acht dagen in het hoogseizoen op te nemen?
  3. Is het college bereid om bij de volgende aanvraag van de organisatoren van Outdoor Stereo of een ander evenement het openbaar gebied zeer beperkt af te sluiten? Waarom wel/niet?
  4. Heeft het college aan de inwoners van Hoorn via de gebruikelijke middelen (website gemeente hoorn, Hoorn op 5, etc. etc.) gecommuniceerd dat een dergelijke afsluiting aanstaande was? Zo nee, waarom is dit niet gebeurd? Zo ja, op welke manieren is dit gedaan?

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen van der Veer

Jeroen

Fractievoorzitter PvdA-Hoorn