Door op 9 juli 2013

PvdA wil geen salonschepen aan Houten Hoofd

Dilek Kucuksanturk heeft namens de PvdA vragen gesteld m.b.t. de overhand van de witte vloot in de historische haven. Het Houten Hoofd behoort primair een locatie van de bruine vloot te zijn.  Hieronder is de brief met vragen te lezen.

Aan College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Betreft: Vragen ex art. 43 RvO beperking reserveringen witte vloot
Hoorn, 5 juli 2013

Geacht College,

Het Oostereiland is een bijzondere locatie in Hoorn. Wanneer onze stad vanuit het water wordt benaderd is de markante bebouwing al van ver zichtbaar. Ook personen die langs het havenfront van Hoorn wandelen kunnen bijna niet om het Oostereiland heen. De witte vloot kan daarbij niet over het hoofd gezien worden. Hoewel in de notitie ‘aanvulling op het havenplan’ in de raad van november 2006 is besloten dat de schepen van de witte vloot tijdelijk zullen komen te liggen aan het Oostereiland, liggen ze daar tot de dag van vandaag nog steeds. Dit vinden wij bijzonder jammer aangezien deze grote schepen afbreuk doen aan het historisch beeld van de haven in het algemeen en het Oostereiland in het bijzonder.

De PvdA Hoorn wil de witte vloot wel degelijk welkom heten in onze haven. De bezoekers zijn immers een potentiële economische bron. Maar de PvdA vindt deze grote schepen beter passen op een andere plek in onze haven en ziet de schepen liever vertrekken uit de historische haven naar de kop van het Visserseiland. Eerder hebben wij, samen met D66, daarom plannen inzake de ‘Rede van Hoorn’ gepresenteerd. Echter, voor nu ligt de witte vloot nog steeds aan de oostkant van het Oostereiland.

Daarbij valt het ons de laatste tijd op dat de grote passagiersschepen Hoorn steeds vaker bezoeken. Dit blijkt ook uit de cijfers. In 2002 waren er 210 van deze schepen geregistreerd. In 2011 waren dat er al 326. De verwachting is dat er eind dit jaar in totaal 401 van deze schepen Hoorn bezocht hebben. Vrij regelmatig zien we dan ook dat er overdag in totaal wel 8 witte vloot schepen zijn aangemeerd. Daardoor ontstaat er een lange, spierwitte muur tot aan het Houten Hoofd. Ook het Houten hoofd zelf wordt ingezet als ligplaats. Daarbij speelt tevens mee dat door de dubbele ligging van de witte vlootschepen de sluis slecht toegankelijk is, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Als het om veiligheid gaat willen wij ook het incident noemen met het weggeblazen witte vloot schip afgelopen april. Dit schip  is toen door harde wind in de problemen geraakt. Gelukkig is het goed afgelopen, maar de witte vloot geblokkeerde toen wel de sluis. Dat is niet bevorderlijk voor de veiligheid op het water.

Om bovenstaande redenen zouden wij graag zien dat er beperkingen worden gelegd aan het aantal reserveringen die rederijen kunnen maken totdat de witte vloot een andere, definitieve locatie heeft. De PvdA heeft daarom de volgende vragen voor u:

  1. Bent u het met ons eens dat de witte vloot de overhand begint te nemen in de historische haven en dat 8 schepen die tegelijkertijd de haven aandoen het historisch aangezicht van de haven schaadt? Zo nee, waarom niet.

  1. Bent u het met ons eens dat de grote hoeveelheid van de witte vlootschepen niet bevorderlijk is voor de algehele veiligheid op het water aan de oostkant van het Oostereiland? Zo nee, waarom niet.

  1. Bent u het met ons eens dat het Houten hoofd primair als locatie voor de bruine vloot zou moeten gelden en dat de witte vloot hier niet passend is? Zo nee, waarom niet?

  2. Bent u bereid om het aantal reserveringen van de witte vloot voor het jaar 2014 te beperken tot een maximum van 6 schepen tegelijkertijd in de Hoornse haven, te plaatsen aan de steigers bij het Oostereiland? Zo nee, waarom niet.

Graag vernemen wij uw reactie.

Namens de PvdA,
Mw. Dilek Bilgen-Kucuksanturk (raadslid)

Cc: pers, leefbaarheidsoverleg, belanghebbenden