Door op 9 november 2013

PvdA wil historische rondvaartboot Van der Valk

In een brief aan Van der Valk heeft Dilek Bilgen-Kucuksanturk het concern de suggestie gedaan om te kiezen voor een historische rondvaartboot in de Hoornse haven. 
 PvdA wil historische rondvaartboot Van der Valk

In een brief aan Van der Valk heeft de PvdA Hoorn het concern de suggestie gedaan om te kiezen voor een historische rondvaartboot in de Hoornse haven. De PvdA Hoorn hecht veel waarde aan het historisch karakter van de Hoornse havens en is van mening dat een historische boot de toeristische kracht van dit gebied het meest zal versterken.

Eerder heeft Van der Valk aangegeven dat zij in het verlengde van de bouw van het hotel langs de A7 graag een rondvaartboot willen exploiteren in de Hoornse haven. De PvdA-Hoorn hecht veel belang aan het historisch karakter van de Hoornse haven. Dilek Bilgen-Kucuksanturk (raadslid PvdA Hoorn): “Juist het historische karakter van de Hoornse havens en de historische binnenstad zijn aantrekkelijk voor toeristen. Daarmee heeft Hoorn goud in handen. Ik wil er voor waken dat het historische aangezicht te veel wordt aangetast. Daarom nu deze brief aan Van der Valk om te pleiten voor een historische rondvaartboot.”

Witte Vloot
Dilek Bilgen-Kucuksanturk vervolgt: “Ik vind dat Hoorn zo optimaal mogelijk gebruik moet maken van de toeristische aantrekkingskracht van onze historie. Daarbij moeten we er voor waken om het kind met het badwater weg te gooien. Zo heeft de PvdA eerder gepleit voor de Rede van Hoorn, oftewel het stationeren van de Witte Vloot aan de kop van het Visserseiland in plaats van in de historische haven. Ook wil de Pvda-Hoorn dat er veel meer aandacht komt voor de bruine vloot.

Brief
Met dezelfde gedachte heeft Dilek Bilgen-Kucuksanturk nu een brief gestuurd naar de directie van het Van der Valk concern. Daarin is aan de directeur van het Van der Valk concern een suggestie gedaan met betrekking tot de rondvaartboot. Bij het maken van een keuze voor een boot hoopt de PvdA Hoorn dat het concern kiest voor een historische boot. Dat zou heel mooi passen bij het karakter van de historische haven van Hoorn. Dilek Bilgen-Kucuksanturk: “Wij hopen dat Van der Valk onze suggestie zal overnemen en zal kiezen voor een historische rondvaartboot. Een dergelijke boot past in onze visie het beste bij het historische karakter van de haven”

Lees hieronder de brief die Dilek Bilgen-Kucuksanturk namens de PvdA Hoorn heeft gestuurd:

Hoorn, 7 november 2013
Betreft: rondvaartboot Hoorn

Geachte familie Van der Valk,

De fractie van de PvdA Hoorn is verheugd dat u onze stad heeft uitgekozen voor de komst van een nieuw Van der Valk hotel. Vanaf de A7 is goed te zien dat de bouwwerkzaamheden al vergevorderd zijn. De contouren van het hotel zijn van ver al duidelijk te zien. Wij verwachten dat het hotel een positieve invloed zal hebben op de economie van Hoorn. Kortom, wij zijn heel blij met de komst van een Van der Valk hotel in Hoorn.

Eerder is in het nieuws gekomen dat u graag ook rondvaarttochten voor uw gasten zou willen organiseren. U heeft het voornemen om dat te doen vanuit de historische haven die onze stad heeft. De ligging aan het Markermeer maakt de haven van Hoorn bijzonder en daarom kunnen wij ons goed voorstellen dat u daarvoor kiest. Kernkwaliteit van de Hoornse haven is het historische aangezicht. Toeristen doen Hoorn aan vanwege dit historische aangezicht en dat is dan ook de reden dat in de visie van de PvdA Hoorn onze haven een historisch aanzicht dient te behouden. De combinatie met een historische binnenstad komt de aantrekkelijkheid van Hoorn bovendien ten goede vanwege het gegeven dat deze twee aspecten elkaar versterken. Wanneer men vanuit de stad de haven binnenloopt geeft dat een ontzettend fraai zicht. Ook het aanzicht bij het binnenvaren van Hoorn wordt daardoor een bijzondere en mooie ervaring.

Gezien het voorgaande wil de PvdA Hoorn fractie u graag een suggestie doen met betrekking tot een eventuele rondvaartboot. Wij adviseren u om hiervoor de keuze te maken van een historische boot of boot met een historisch aanzien. Wij vertrouwen erop dat uw gasten hier veel plezier mee beleven. Bovendien past zo’n boot het beste bij het karakter van onze historische haven. Wij hopen dat u onze suggestie zult meenemen bij uw overwegingen tijdens het kiezen van een rondvaartboot. Wij zijn benieuwd naar uw visie hierop.

Wij wensen u veel succes met alle voorbereidingen van het nieuwe Van der Valk hotel en kijken uit naar de opening medio mei 2014.

Hartelijke groet,
Namens de PvdA Hoorn

Dilek Bilgen – Kucuksanturk
raadslid