29 november 2015

PvdA wil investeren in Hoogopgeleide vluchtelingen

Op initiatief van de PvdA Hoorn heeft de gemeente raad een motie aangenomen om extra te investeren in Hoogopgeleide vluchtelingen.
 Vluchtelingen worden in hun beginperiode in Nederland op bijstand aangewezen. De hoogopgeleide vluchtelingen hebben veel kennis en potentie die voor de ontwikkeling van de kenniseconomie van West Friesland goed benut kunnen worden. Het UAF is een stichting die zich bezig houdt met deze groep om binnen korte tijd aan studie en vervolges aan werk helpt.
De partij van de arbeid ziet graag samenwerking tussen het UAF, WerkSaam en gemeente.
Investeren in hoogopgeleide vluchtelingen: een Win-Win situatie.
“Hoogopgeleide vluchtelingen hebben veel kennis en potentie. Een Syrische arts wordt nu aangewezen op bijstand. Door middel van een intensieve taal en schakel programma kan hij/zij binnen een redelijk korte periode een duurzame baan hebben. Tegelijkertijd kunnen wij deze kennis goed benutten voor de kenniseconomie van West-Friesland. Het is een win-win situatie ” Aldus Kholoud Al Mobayed PvdA
De motie: 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 november 2015

 Overwegende dat:

– Hoogopgeleide vluchtelingen in hun beginperiode in Nederland op  bijstand aangewezen zijn;

– Hoogopgeleide vluchtelingen veel kennis en potentie hebben die voor de ontwikkeling van de kenniseconomie van West Friesland  goed benut kunnen worden.

– Het sociaal en maatschappelijk wenselijk is om te investeren in hoogopgeleide vluchtelingen om te voorkomen dat kansen van het individu onbenut blijven;

– Hierdoor niet alleen een verspilling van de kansen voor het individu, maar ook kapitaalvernietiging voor de maatschappij plaatsvindt.

Overwegende dat:

 – WerkSaam als uitvoerende organisatie voor de participatiewet nog geen aparte maatregeling         treft voor deze groep.

– Hoorn het budget van couleur locale nog niet benut heeft.
– Er in de participatiewet  ruimte bestaat voor gemeenten om vluchtelingen  met potentie een opleiding te laten volgen met behoud van uitkering zodat er de kans ontstaat om door te groeien naar een duurzame baan die bij hun capaciteit past.
– Het UAF een plan van aanpak (studie met behoud van uitkering) voor deze doelgroep heeft omwikkeld. 

Verzoekt het college om:

1. Samen met WerkSaam en UAF een plan van aanpak voor de groep hoogopgeleide vluchtelingen te realiseren;
2. Deze te financieren vanuit het couleur locale budget;
3. Deze motie naar andere Westfriese gemeenten te sturen. 

Ingediend  namens de Partij van de Arbeid​​: Kholoud al Mobayed 

mede ingediend door: VOCHoorn​​​​​, Karen Hakhoff