8 oktober 2017

“Samen vooruit”, binnen een nieuwe werkelijkheid

PvdA-Hoorn is nog steeds springlevend, weliswaar zonder eigen fractie en zonder wethouder, maar nog steeds als lokale dragers van het sociaaldemocratische gedachtengoed. Dat bleek wel uit de opkomst van de ledenvergadering op 4 oktober 2017. Allemaal zeer betrokken leden, die de sociaaldemocratie een warm hart toedragen.

De nieuwe werkelijkheid:
· De ex-PvdA fractie heeft aangegeven het sociaaldemocratische gedachtegoed te (blijven) steunen;
· De ex-PvdA fractie gaf aan dat niet te zien zitten met de ex-wethouder;
· De ex-wethouder heeft daaruit haar conclusie getrokken en is opgestapt;
· De ex-fractie heeft mede naar aanleiding van de ledenvergadering aangegeven dat vervolgens ook niet te zien zitten binnen de PvdA.

De essentie is het op lokaal niveau bereiken van de sociaaldemocratische doelen. Het bijzonder goede is dat de ex-fractie en de ex-wethouder dat ook gedaan hebben. Er is in de afgelopen raadsperiode veel bereikt. Wij als lokaal PvdA bestuur betreuren het dat de ex-fractie en de ex-wethouder  die klus niet gezamenlijk konden afmaken. Het zij zo.

Hoe mooi het Hoornse PvdA verleden ook is, de tijd heeft maar één richting en dat is vooruit, richting toekomst. ‘Samen vooruit’ is de partij-slogan en die is nog altijd van toepassing. We zullen moeten omgaan met de nieuwe werkelijkheid en moeten kijken hoe we onze sociaaldemocratische doelen het beste kunnen verwezenlijken. Een eerste stap is het vormen van een groslijst met nieuwe kandidaten. Daar werken we nu hard aan.

Het bestuur zal zich de komende tijd met hart en ziel inzetten om het gedachtegoed van de sociaaldemocratie uit te dragen. Wij hopen in maart 2018 met sterke kandidaten terug te keren in de gemeenteraad.