29 maart 2017

Spanning op sociale woningmarkt: PvdA-Hoorn wil stop op verkoop

 

De zoekduur naar een standaard sociale huurwoning in Hoorn is sterk opgelopen van 2,1 jaar in 2014 naar 2,7 jaar in 2016 (+29%). Oorzaken zijn onder andere de huisvesting van vluchtelingen (vergunninghouders) en herplaatsing van bewoners bij sloop en nieuwbouw.   Deze zoekduur moet weer omlaag.

De voorraad sociale huurwoningen in Hoorn neemt tot en met 2020 alleen maar af. De zoekduur gaat dus verder toenemen omdat er ook in de aankomende jaren vluchtelingen worden verwacht. De huisvesting van vergunninghouders is volgens de PvdA iets wat we goed moeten regelen zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de overige woningzoekenden in onze stad. De onvrede over oplopende zoekduur is terecht en vraagt extra inspanning van de gemeente Hoorn en van Intermaris.

De PvdA wil dat er heel goed naar oplossingen wordt gekeken om de bouw van sociale huurwoningbouw te versnellen, zoals extra bouw in de Bangerd & Oosterpolder maar ook een scherpere opdracht voor projectontwikkelaars om een deel sociale woningbouw te realiseren als er een nieuw woningbouwproject wordt gerealiseerd. Maar dat kost tijd.

Er is ook een snellere oplossing. De verwachting is dat er dit jaar 40 sociale huurwoningen in Hoorn nodig zijn voor vergunninghouders. Dit aantal zou exact beschikbaar zijn als Intermaris direct stopt met het verkopen van huurwoningen. Hier hebben wij al eerder voor gepleit bij het vaststellen van de prestatieafspraken met Intermaris, maar helaas is voor 2017 deze verkoop van 40 woningen toch vastgelegd in de prestatieovereenkomst. Wat wij zouden willen van de wethouder is om in samenspraak met Intermaris de mogelijkheden van een directe tijdelijke verkoopstop te onderzoeken. Wij verwachten verder van de wethouder dat hij bij de nieuwe afspraken met Intermaris uitstel van (een deel van) de verkoop van huurwoningen zal inbrengen voor de periode tot en met 2020. Dit zou de dip in de woningvoorraad kunnen beperken tot 2018. Financieel ondoorzichtige argumenten als het benutten van geld uit verkoop voor de onrendabele top bij nieuwbouw schuiven wij terzijde. Daar zijn intern bij Intermaris of in samenspraak met de gemeente oplossingen voor te vinden.