Door op 10 oktober 2013

Telefonische bereikbaarheid stadhuis moet beter

De PvdA-Hoorn hoort van steeds meer inwoners dat zij problemen hebben met de telefonische bereikbaarheid van het stadhuis. Bellers worden uit het systeem gegooid, doorverbinden blijkt een probleem en het is veel moeilijker om de juiste ambtenaar aan de lijn te krijgen.

Wie het stadhuis belt op een druk moment loopt de kans om na minuten wachten uit het systeem gegooid te worden. Kennelijk is er een maximum tijd dat bellers in de wacht kunnen staan. Na verloop van een bepaalde wachttijd wordt de verbinding verbroken en kunnen bellers opnieuw beginnen.

Krijgt een beller wel telefonisch contact met de telefoniste die doorverbindt, dan is het tegenwoordig afwachten of deze ambtenaar beschikbaar is. Is dat niet het geval dan wordt het telefoontje niet teruggenomen door de telefonist, zo vertelden geërgerde inwoners aan de PvdA-Hoorn. Ook wordt het telefoontje niet meer door een collega of een afdelingssecretariaat opgenomen. De beller moet opnieuw het algemene nummer bellen en de wachttijd doorlopen.

De PvdA-Hoorn vindt dat de telefonische bereikbaarheid van het stadhuis snel moet verbeteren en stelt hierover vragen aan de verantwoordelijk wethouder. Judith de Jong, fractievoorzitter van de PvdA-Hoorn”Ik vermoed dat de problemen het gevolg zijn van het feit dat de gemeente sinds kort werkt met mobiele telefoons en de vaste toestellen heeft afgeschaft. Inwoners mogen hier niet de dupe van zijn.”