29 november 2013

Uitkomsten raadsbehandeling “Havenvisie”

Afgelopen dinsdag is de havenvisie in de raad besproken. Voor de PvdA-Hoorn is het historisch karakter van de haven het hoofduitgangspunt wanneer er wordt gesproken over vernieuwingen in dehaven. 

Afgelopen dinsdag is de havenvisie in de raad besproken. Voor de PvdA-Hoorn is het historisch karakter van de haven het hoofduitgangspunt wanneer er wordt gesproken over vernieuwingen in de haven. Hoorn heeft een historische haven en ook een historische binnenstad. In onze visie versterken deze elementen elkaar. Hierdoor komen extra toeristen en watersporters naar Hoorn en dat heeft weer een positief effect op de Hoornse economie. Tijdens de raadsvergadering heeft Dilek Bilgen-Kucuksanturk zich daarom ingezet voor het behouden van het historisch karakter van de haven. De PvdA-Hoorn en D66 dienden samen amendementen in over het verwijderen van de tijdelijke steiger bij het Julianapark, de westkade van het Varend Erfgoed en de Veermanskade. Ook diende de PvdA een amendement in over de Rede van Hoorn.    

 

Steiger Julianapark

Het Julianapark is een bijzonder aspect van de haven. Bebouwing in en in de nabijheid van het park doet dit bijzondere aspect teniet. De PvdA is van mening dat het Julianapark als groene oase behouden dient te blijven. De tijdelijke steiger die er nu is wordt nauwelijks gebruikt door de chartervaart omdat schippers daar niet graag liggen. Deze desinteresse is een indicatie dat een permanente steiger ook niet gewenst zal zijn. Het aanleggen van een nieuwe, permanente steiger voor passanten zou kapitaalvernietiging betekenen. Dat is een hele slechte zaak natuurlijk en bovendien zijn er voldoende andere locaties voor passanten in de haven. Deze locaties zijn daarnaast ook geschikt voor passanten die slechts kort in de haven of in de stad willen verblijven. De PvdA heeft samen met D66 een amendement ingediend om de aanleg van een steiger voor passanten geen doorgang te laten vinden. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde het amendement en daarom is de aanleg van een dergelijke steiger bij het Julianapark uit de havenvisie gehaald.

 

Dilek Bilgen-Kucuksanturk heeft tevens ingebracht dat de PvdA-Hoorn geen paviljoen wil in het Julianapark om zo het groene karakter van het park te behouden. Dat er een horecavoorziening komt wil de fractie wel, maar dan op een andere locatie. Bij de watersportvereniging in de buurt zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn. Daar is al sprake van verstening namelijk. Eerder is duidelijk geworden dat de watersportvereniging zelf geen volledige drank- en horecavergunning kan krijgen vanwege paracommercie, maar andere mogelijkheden kunnen wellicht uitkomst bieden. Aan de wethouder is daarom gevraagd om te bekijken wat deze mogelijkheden zijn.    

 

Westkade Varend Erfgoed

De PvdA heeft ervoor gepleit om de westkade, minus 35 meter vanaf de noordzijde, in beheer van het Varend Erfgoed te geven. In het verleden is er veel geïnvesteerd in het havenmuseum. Met de komst van het museum wordt er ook gezorgd voor kennisoverdracht. Een uitbreiding van de aanlegmogelijkheden zal daarnaast ook bijdragen aan de financiële onafhankelijkheid van het museum. Historische schepen zijn een essentieel onderdeel van een historische haven. De PvdA zou dan ook graag zien dat er een lint komt van historische schepen, historisch uitziende schepen en bijzondere schepen vanaf het Oostereiland (via Stenen Hoofd, Houten Hoofd, Veermanskade, Nieuwendam) tot aan de Vismarkt. De PvdA en D66 hebben samen ook over de westkade van het Varend Erfgoed een amendement ingediend. De wethouder heeft aangegeven dat hij eerst na dient te gaan wat daar de gevolgen van zullen zijn voor andere gebruikers. Beide partijen hadden daar begrip voor en daarom is het amendement ingetrokken. De PvdA heeft daarbij wel uitdrukkelijk aan de wethouder gevraagd om daarbij ook in gesprek te gaan met het Varend Erfgoed. De verantwoordelijk wethouder heeft toegezegd dat te gaan doen.

 

Rede van Hoorn    

De huidige ligging van de witte vloot aan het Oostereiland zou van tijdelijke aard zijn en de PvdA-Hoorn wil graag dat ze een andere locatie krijgen. De fractie is van mening dat de witte vloot afbreuk doet aan de historische uitstraling van de haven. Eerder heeft de PvdA daarom het plan Rede van Hoorn aangedragen met afmeermogelijkheden voor de witte vloot bij het Visserseiland aan de kant van de vuurtoren. Deze locatie is dan niet alleen voor de witte vloot maar er wordt ook ruimte geboden voor andere schepen zoals rondvaartboten en kleinere schepen. Wanneer dit plan wordt uitgewerkt komen de cruiseschepen niet te liggen in de historische haven en ontstaat er een pittoreske sfeer. De komst van de witte vloot biedt economische kansen door de toename van het aantal toeristen dat met cruiseschepen naar Hoorn komt, maar deze economische kansen kunnen alleen verzilverd worden wanneer de witte vloot een locatie krijgt buiten de historische haven bij de Rede van Hoorn. De PvdA heeft daarom een amendement ingediend hierover, maar helaas was er geen meerderheid voor.     

 

Veermanskade

PvdA en D66 dienden ook een amendement in om de Veermanskade uitsluitend te reserveren voor historische schepen. Om het historisch karakter van de Veermanskade te behouden en te versterken moet voorkomen worden dat moderne schepen langs deze kade liggen. Een meerderheid van de raad was het daarmee eens.  

 

De kracht van de haven van Hoorn ligt in het historisch karakter ervan. Dilek Bilgen-Kucuksanturk heeft zich bij de behandeling van de havenvisie daarvoor ingezet en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft kunt u altijd bellen of mailen naar d.kucuksanturk@hoorn.nl