28 oktober 2014

Uitnodiging Ledenvergadering PvdA Hoorn

Beste partijgenoten,

Aanstaande donderdag 30 oktober 2014 om 20.00uur organiseert het bestuur van de PvdA Hoorn een ledenvergadering in Hotel “De Magneet” . Adresgegevens: Kleine Oost 5, 1621GR Hoorn, tel. 0229215021.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 26 maart en 13 mei 2014.
 3. Mededelingen
 4. Afscheid van Dolf van Dijk als voorzitter.
 5. Vaststellen werkplan 2015
 6. Financieel verslag gemeenteraadsverkiezingen.
 7. Vaststellen begroting 2015
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Judith de Jong vertelt over het eerste half jaar coalitie.
 10. Jeroen van der Veer vertelt over het eerste half jaar gemeenteraad.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Komt!