31 maart 2015

Voorstel aan de raad: HVC inzameling kunststof verpakkingen met minicontainer.

Lang niet alles wat we weggooien is afval. Een belangrijk deel van alles wat we  weggooien is herbruikbare grondstof. Plastic is zo’n grondstof. Het plastic wordt nu in grote delen van Hoorn verzameld in plastic zakken. In het raadsvoorstel worden de plastic zakken vervangen door een “minicontainer”. De extra container wordt verschaft door het afvalverwerkend bedrijf HVC.

Wat levert het scheiden van plastic op, en wat kost het de inwoners van Hoorn?

Voordelen voor de inwoners van Hoorn:

 1. Een lagere afvalstoffenbelasting voor de burgers van Hoorn.
 2. Een fikse milieuwinst: tonnen lagere CO2 uitstoot en het halen van landelijke doelen hergebruik afval.
 3. Er zijn veel indirecte verdien-effecten: De HVC verdient, door zeer voorzichtige aannames, de investering van EUR 4,6 miljoen (de aanschaf van de minicontainers voor het plastic) terug, maar kan bij hoger rendement, de afvalstoffenheffing verlagen. De rendementsverhoging is mogelijk door onder andere: 
  1. De toevoeging van drankkartons aan het plastic afval in de toekomst.
  2. Het mogelijk afschaffen van statiegeld, en dus vergroting van het plastic afval volume. Dit is nog niet besloten maar er wordt al langer over gesproken.
  3. Een nóg betere afvalscheiding door de burgers van Hoorn zelf.

Nadelen voor de inwoners van Hoorn:

 1. Er moet plek gezocht worden voor een extra rolcontainer.
 2. De ophaalfrequentie van de container voor restafval wordt verlaagd tot 1x per 4 weken.

PvdA Hoorn gaat akkoord met het raadsvoorstel. Voor de PvdA Hoorn wegen de baten op tegen de lasten, al benadrukken wij dat de informatievoorziening naar de burgers duidelijk moet zijn. De boodschap dat afval scheiden herbruikbare grondstoffen oplevert, écht financiële voordelen en milieuwinst oplevert, moet heel duidelijk gemaakt worden.   

Mochten er in de zomermaanden klachten van stankoverlast komen, veroorzaakt door de (te) lage ophaalfrequentie van een minicontainer, dan moet er een mogelijkheid zijn om de ophaalfrequentie in de zomerperiode te verhogen.