26 november 2013

Vragen financiële situatie HVC

Al enige tijd is de financiële situatie van de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) in het nieuws. De fractie van de PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college.

                             

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn

Hoorn, 21 november 2013

Betreft: vragen artikel 43 RvO betreffende “financiële situatie HVC ”

Geacht College,

Al enige tijd is de financiële situatie van de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) in het nieuws. Er worden bedragen genoemd van meer dan 900 miljoen euro schuld. Deze schuld is vooral de laatste jaren opgebouwd door het wijzigen van de bedrijfsvisie. De corebusiness van de HVC is altijd afvalverwerking geweest. Nu richt de HVC zich ook op duurzaam grondstoffenmanagement en de productie van duurzame energie uit afval, biomassa, zon en wind. Het aantal deelnemende gemeenten is naar 48 gegaan en 6 waterschappen vallen onder de HVC.

Met deze transformatie heeft de HVC de afgelopen jaren overnames gedaan en flinke belangen genomen in bedrijven en nieuwe projecten. De schuld van HVC komt in het jaar 2012 uit boven de €900 miljoen. De uitstaande leningen bedragen voor 2012 €783.203.000 langlopend en €175.219.000 kortlopend. Het merendeel van deze leningen is verstrekt door BNG. Voor de meeste langlopende leningen hebben de aandeelhouders zich garant gesteld. HVC vergoedt deze garantstelling in de vorm van een provisie.

Begin juli 2012 kondigde de hoofdfinancier van HVC aan dat de leningenportefeuille zonder garantstelling een maximum had bereikt. Mede met het oog hierop heeft de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 december 2012 besloten de gegarandeerde leningen te maximeren naar een niveau van €670 miljoen.

De PvdA maakt zich zorgen over deze situatie. Eerder heeft de PvdA in de commissie vragen gesteld over een eventuele tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing. De PvdA heeft vragen over de garantstelling van het Centraal afvalverwerkingsbedrijf (CAW) en over de schulden van de HVC. Hoorn is immers onderdeel van deze gemeenschappelijke regeling en zal binnen de regeling ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de eventuele financiële consequenties.

De PvdA heeft de volgende vragen.

  1. Welk risico is er voor de gemeente Hoorn en het CAW m.b.t. tot de garantstelling van de lening tot maximaal 640 miljoen?

  2. Wat is het risico voor de HVC gezien de grote investeringen en leningen? Is er een kans dat de HVC de financiële verplichtingen niet meer kan voldoen?

  3. Hoe staat het met het eigen vermogen? Wat is de ondergrens?

  4. In 2011 wordt het volgende gesteld: “Door het bezuinigingsprogramma en het  verbeteren van de operationele resultaten zal HVC in 2015 weer positieve resultaten kunnen laten zien”. Als dit niet onder controle is/was in 2011, waarom dan nu wel 2015?

  5. Kan de HVC in 2015 de doelstelling om zwarte cijfers te schrijven waarmaken? Op welke wijze wordt hier aan gewerkt? Wat zijn de verwachte rendementen van de investeringen en overnames?

  6. Op welke manier gaat de HVC nu om met de besluitvorming betreffende de separate investeringen?

  7. Welke gevolgen kunnen de negatieve resultaten van de HVC hebben voor de Hoornse bevolking?

  8. In 2012 wordt gesteld dat er een kleine € 9 miljoen eenmalig is afgewaardeerd. Waarvoor is dit en hoe eenmalig is dit?

  9. Zijn de aandeelhouders het eens met de transitie van de HVC naar een bedrijf gericht op het opwekken van duurzame energie?

Namens de fractie van de PvdA-Hoorn,

Jeroen van der Veer
Gemeenteraadslid