18 mei 2015

Vragen over parkeer-signalerings-borden aan B&W.

Brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

Hoorn, 12 mei 2015.  Betreft artikel 36 vragen over vol/vrij signalering in Hoorn.

Geacht college,

Wij constateren dat al enkele maanden de ‘vol/vrij’ signaleringsborden het niet doen in de stad. Er wordt op deze manier niet aangegeven of er nog voldoende parkeergelegenheid is in bijvoorbeeld parkeergarage het Jeudje of op het Transferium. Deze signalering voorkomt zoekverkeer en helpt dus onnodige autokilometers te voorkomen.

Wij hebben de volgende vragen aan u:

1. Is het u bekend dat de parkeer signaleringsborden het al enkele maanden niet doen?

2. Bent u het met ons eens dat deze signaleringsborden een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van autokilometers in Hoorn?

3. Wat is de reden dat de signaleringsborden het zo lang niet doen?

4. Wanneer denkt u dat de borden weer gemaakt zijn? Wij zijn zeer benieuwd naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet, namens de PvdA fractie, Simon Broersma, raadslid s.broersma@hoorn.nl Tel 0620668775