11 november 2016

Vragen over walstroom installatie aan wethouder Tap door PvdA Hoorn

8 November 2016. Tijdens de commissievergadering legt het college van B&W aan de raads- en commissieleden een voorstel voor om een walstroominstallatie aan te leggen.

Voor het zomerreces heeft raad uitvoerig gesproken over de problematiek rond de cruiseschepen. Eén van de meest urgente problemen, overlast en vervuiling door dieselgeneratoren van de cruise-schepen, zou zo snel mogelijk, voor de start van het vaarseizoen, met goedkeurng van de raad, door B&W moeten worden opgelost. Raadslid Jan Stuifbergen heeft enkele vraagtekens bij het voorstel en vraagt om verduidelijking.

1) Er zijn subsidiemogelijkheden voor het aanleggen van walstroom, maar dat komt niet terug in het stuk. De vraag die bij ons leeft is of er subsidieaanvragen zijn gedaan en wat is de laatste stand van zaken hieromtrent?

Antwoord Wethouder Tap: Subsidie is nog niet aangevraagd, wel in informele circuit besproken. Provincie heeft een ander toewijzingsbeleid sinds begin 2016, duidelijk ongunstiger voor riviercruise aangelegenheden, dus een subsidie is lastiger geworden.

2) Ook zouden wij graag een toelichting krijgen op het punt met betrekking tot afvallozing. Uit het stuk blijkt dat er hogere regelgeving is voor het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater. Onze vraag is of dat ook is toegestaan in een besloten havenkom. En hoe rijmt dat met de Blauwe Vlag?

Antwoord Wethouder Tap: Afvallozingen. Blauwe vlag voor havens is anders dan blauwe zwemvlag. De cruise-schepen met een zuiveringsinstallatie mogen hun afvalwater lozen, hier is niets aan te doen.

3) Er is een directe link met de aanmerende witte vloot en overlast van bussen op her Visserseiland. Deze staat vanavond niet op de agenda. Wanneer krijgt de raad een voorstel met de permanente oplossing voor déze overlast?

Antwoord Wethouder Tap: Bussenproblematiek, daarvan wordt de relevantie onderkend, maar de relatie met het voorliggende voorwerp – walstroom krediet – is er niet.

Jan: In de discussie werd aangegeven door onder andere Hoorn Lokaal dat we binnen korte termijn een plan voor oplossing van het college willen. Daartoe is een motie opgesteld die wij mede indienen.

4) Als laatste kort iets over de tariefverhoging. De verhoging an sich is wat ons betreft prima. Wel zouden wij graag zien dat de verhoging van het tarief in het hoogseizoen hoger is en in het voorseizoen lager. Dit om ervoor te zorgen dat de cruiseschepen meer verspreid over het jaar aanmeren in de haven. Graag horen wij hoe de wethouder hierover denkt.

Antwoord Wethouder Tap: Tariefdifferentiatie, we zitten al hoog in het piek seizoen, daar zit geen rek meer in. Enige methode om te kijken of differentiatie werkt is het uitproberen, maar dat is (te) risicovol. Om ons niet uit de markt te prijzen wordt verhoging van tarief in hoogseizoen door het college afgeraden.

Al meerdere keren is aangegeven dat wij het liefst helemaal geen cruiseschepen zouden willen in onze historische haven. Wel vinden wij het belangrijk dat ze gebruik maken van walstroom in verband met het verbeteren van het woongenot van bewoners en het feit dat het beter is voor het milieu. Met het huidige voorsel kunnen wij ons vinden, maar wel met de kanttekening dat ze er niet permanent zullen komen te liggen. We moeten blijven zoeken naar een andere locatie buiten de haven. Een overweging voor ons om dit voorstel te steunen is ook dat de maximalisatie met zich meebrengt dat de bussenoverlast voor de bewoners van het havenkwartier zal verminderen.

Interview op RTV-Hoorn met Jan Stuifbergen over bovengenoemde problematiek:

Jan